Nieuws

Jan van der Stoep benoemd tot bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie

Gepubliceerd op
6 maart 2020

De raad van bestuur van Wageningen University & Research is akkoord met de benoeming van dr.ir. Jan van der Stoep tot bijzonder hoogleraar Christelijke Filosofie. De Stichting voor Christelijke Filosofie financiert deze bijzondere leerstoel. Van der Stoep volgt prof.dr.ir. Henk Jochemsen op, die in 2018 met emeritaat ging.

De band met Wageningen gaat voor Van der Stoep terug tot zijn studententijd.

Ik studeerde biologie in Wageningen, maar raakte meer en meer geïnteresseerd in vragen rond duurzame ontwikkeling. Door colleges van Egbert Schuurman, die destijds bijzonder hoogleraar Reformatorische Wijsbegeerte in Wageningen was, kwam ik in aanraking met christelijke filosofie. Die colleges zijn voor mij een grote stimulans geweest om filosofie te gaan studeren
Jan van der Stoep

Ethiek van voedsel en landbouw

Prof. Van der Stoep zal zich in Wageningen met name bezighouden met de ethiek van voedsel en landbouw. “Aan onze omgang met voedsel zitten veel ethische en levensbeschouwelijke dimensies. Denk bijvoorbeeld aan voorschriften voor de omgang met dieren die in verschillende religies naar voren komen. Daarnaast heeft voedsel te maken met internationale verhoudingen. Hoe verdelen we voedsel eerlijk op wereldschaal? En moeten we daarbij inzetten op lokaal voedsel of juist niet? In het onderwijs in Wageningen wil ik daar aandacht aan geven.”

Jan van der Stoep

De bijzondere leerstoel van prof. Van der Stoep is ondergebracht bij de leerstoelgroep Filosofie onder leiding van prof. Marcel Verweij. Verder zal Van der Stoep in Wageningen onder andere deel gaan uitmaken van het platform Levensbeschouwelijke Filosofie. Dit platform is bedoeld om, bijvoorbeeld door middel van een gemeenschappelijke cursus, de dialoog te faciliteren tussen verschillende levensbeschouwingen. Daarbij zullen ook niet-westerse stromingen (zoals Afrikaanse en Confuciaanse filosofie) een plaats krijgen.

Naast zijn hoogleraarschap blijft Jan van der Stoep voor vier dagen per week verbonden aan de Christelijke Hogeschool Ede. Daar geeft hij leiding aan het lectoraat Bezieling en Professionaliteit en het lectoraat Journalistiek en Communicatie.

Loopbaan Jan van der Stoep

Dr. ir. Jan van der Stoep (Barendrecht, 1968) studeerde biologie aan Wageningen University & Research en filosofie aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 2005 promoveerde hij op het proefschrift ‘Pierre Bourdieu en de politieke filosofie van het multiculturalisme’ (Kok, Kampen). Hij publiceerde op het gebied van techniekfilosofie, normatieve professionalisering, media en religie, corporate identity en journalistiek. Naast zijn professionele taken bekleedt hij diverse nevenfuncties. Zo was hij onder andere voorzitter van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie en voorzitter van A Rocha Nederland, een christelijke natuurbeweging.