Nieuws

Jong gras beter bestand tegen droogte in 2018

Gepubliceerd op
21 februari 2019

Het jaar 2018 was uitzonderlijk droog. De melkveehouders in Koeien & Kansen en de onderzoekers op Proefbedrijf De Marke hebben in het najaar teruggeblikt op dit bijzondere groeiseizoen. Dit heeft geleid tot een evaluatie waarin ervaringen en waarnemingen zijn gedeeld en nagedacht is hoe om te gaan met dergelijke extreme droogte in de toekomst. Een van de opvallende conclusies was dat jong grasland beter bestand bleek tegen de droogte dan oud grasland.

Een jonge graszode kan beter tegen droogte dan een oude was een van de opmerkelijkste conclusies uit het net gepubliceerde rapport ‘Droogte op Koeien & Kansen-bedrijven in 2018'. In dit rapport is op basis van praktijkervaringen van de Koeien & Kansen melkveehouders en proefbedrijf De Marke gekeken welke getroffen maatregelen interessant zijn bij extreme droogte. Met als doel de droogteschade in de toekomst mogelijk te kunnen  beperken.  

Jong grasland versus oud grasland

Zowel op De Marke als op de meeste andere bedrijven is in 2018 een duidelijk verschil waargenomen tussen een jonge zode, niet ouder dan 2 jaar en een oude graszode. De jonge zode profiteerde beter van de beregening en bleef beter door produceren in de droogteperiode. Deze zode bleef bovendien langer groen dan de oudere grasmat. Dit is toe te schrijven aan het dieper wortelen van het jonge gras ten opzichte van het oude gras. Dit kan een verklaring zijn voor het feit dat jong grasland minder snel uitdroogt en vocht beter uit de gehele humuslaag kan halen.

Wisselbouw draagt bij aan ruwvoerproductie

Tijdelijk grasland is een onderdeel van een vruchtwisseling waarin gras en maïs elkaar afwisselen zodat voorkomen wordt dat percelen door continuteelt maïs teveel verarmen. Dat tijdelijk grasland is in vergelijking met ouder grasland relatief goed bestand tegen droogte. Dit is zeker in droge periodes een bijkomend voordeel. Een wisselbouwsysteem met gras en mais levert op deze manier een belangrijke bijdrage aan een robuuste ruwvoerproductie.

Meer informatie

Alle resultaten en bevindingen zijn te lezen in rapport 84: Droogte op Koeien & Kansen bedrijven in 2018 – praktijkervaringen.