Nieuws

Mooc: Kennis diergedrag draagt bij aan bescherming

Gepubliceerd op
21 november 2022

Een betere kennis van diergedrag kan veel bijdragen aan de bescherming van diersoorten. Dat is de insteek van de gratis online MOOC cursus ‘Animal Behaviour in Conservation’. Kennis van gedrag leidt tot een beter begrip van het probleem en daarmee tot betere oplossingen.

MOOC staat voor Massive Open Online Course: iedereen mag zich inschrijven. Voor de nieuwe MOOC ‘Animal Behaviour in Conservation’ hebben zich al bijna zeshonderd mensen uit 84 landen ingeschreven. In vijf modules leren zij hoe het gedrag als een schakelpunt functioneert tussen de invloeden van de omgeving en de effecten van deze invloeden op het dier en de populatie.

Gedrag aanpassen aan omgeving

Kennis van diergedrag leidt tot een beter begrip als er problemen in de bescherming van dieren zijn. En die problemen kunnen ontstaan als een dier zijn gedrag niet aanpast aan zijn veranderende omgeving. ‘Jonge schildpadden gaan bijvoorbeeld af op licht als ze net uitkomen’, zegt onderzoeker Lysanne Snijders, één van de drijvende krachten achter deze cursus. ‘En dat terwijl dit gedrag door de toenemende lichtvervuiling soms levensbedreigend is voor de schildpadden’.

Andere dieren passen hun gedrag juist te snel aan op een manier die niet gunstig is op de lange termijn. Coyotes en beren hebben bijvoorbeeld al snel door dat ze bij mensen makkelijk eten kunnen scoren, met alle gevolgen van dien.

Waarschuwingssysteem

Mensen kunnen diergedrag ook gebruiken als waarschuwingssysteem. Zo kunnen dieren die meer ’s nachts gaan leven en eten een indicatie zijn dat het overdag te druk is geworden met mensen. Natuurbeschermers kunnen aan het gedrag van bijvoorbeeld leeuwen zien of ze genoeg sociale binding met elkaar hebben voor ze worden losgelaten in het wild.

Als de omgeving verandert, kunnen mensen proberen de negatieve effecten daarvan te verminderen door het gedrag van dieren bij te sturen. Denk aan het aanleren van een nieuwe migratieroute voor in gevangenschap opgegroeide kraanvogels. Of juist andersom: de omgeving aanpassen aan het dier, zoals windmolens uitzetten wanneer vleermuizen het meest vliegen om te voorkomen dat ze er tegenaan vliegen.

MOOC

In deze nieuwe MOOC zitten hele concrete voorbeelden waarin gedrag een grote rol speelt. ‘Zonder gedrag van dieren te begrijpen kom je er niet heel veer als het gaat om dierbescherming’, stelt hoogleraar Marc Naguib, ook betrokken bij cursus. ‘Het is dus wel een belangrijk puzzelstukje van een groter geheel’.

Naguib, Snijders en James Savage hebben al veel ervaring opgedaan met de succesvolle MOOC ‘Introduction to Animal Behaviour’. Deze introductiecursus staat al een paar jaar bij de beste gratis online cursussen ter wereld, meer dan vijftigduizend mensen hebben al deelgenomen.

De nieuwe cursus ‘Animal behaviour in Conservation’ is in het Engels en is net begonnen, maar belangstellenden kunnen zich nog steeds inschrijven. Het gaat om één module per week en een werklast van ongeveer vijf uur.