Nieuws

Kick-off kunstprojecten over omslagpunten en microbiomen

Gepubliceerd op
13 augustus 2018

Afgelopen woensdag verzamelden zich zo'n veertig mensen in Impulse om te luisteren naar de presentaties van de nieuwe kunstenaars van “Creatieve innovatie: kunst ontmoet wetenschap” Ludmila Rodrigues en Charlie Williams.

Zij zijn twee van de tien geselecteerde kunstenaars die dit jaar een paar maanden in Wageningen zullen verblijven. Tijdens hun verblijf werken ze samen met wetenschappers uit verschillende vakgebieden, waarna ze een kunstwerk creëren op basis van de input van deze wetenschappers. Nieuw tijdens deze bijeenkomst was dat ook zes van de wetenschappers de kans kregen zichzelf voor te stellen. Onder leiding van Gerlinde de Deyn presenteerden de kunstenaars en wetenschappers hun ideeën.

Omslagpunten

Ludmila Rodrigues uit Brazilië sprak over interactie en het gebruik van verschillende zintuigen, met name de tastzin, bij het communiceren en samenwerken. Bij haar kunstwerk, dat gericht is op het vermogen van de mens om te herstellen na aardbevingen, zullen interactie en de zintuigen een belangrijke rol spelen. Meer in het algemeen houdt haar project verband met omslagpunten: plotselinge verschuivingen van het ene evenwicht naar het andere in natuurlijke systemen.

Microbiomen

Charlie Williams uit de VS laat zich inspireren door netwerken: natuurlijke microbiomen (interactie tussen bomen en schimmels), maar ook sociale netwerken. “Ik wil onderzoek doen naar de effecten van gebrekkige communicatie, zowel op microniveau als tussen mensen onderling”, legt hij uit. Daarom gaat hij een ‘kolonie’ bouwen met minuscule computers en deze netwerken nabouwen. Deze netwerken vertegenwoordigen organismen en reageren op elkaar via infrarood licht. De lichtreacties die hierbij ontstaan, resulteren vervolgens in nieuwe, grotere patronen.

Nieuwe vragen

Tijdens het proces krijgen Rodrigues en Williams hulp van wetenschappers uit de leerstoelgroepen Agrotechnologie en Voedingswetenschappen (AFSG), Omgevingswetenschappen (ESG) en Plantenwetenschappen (PSG). Roy van Beek (ESG), Joeke Postma en Sabine Vreeburg (PSG) en Diana Machado, Vitor Martins Dos Santos en Maarten Smulders (AFSG) lieten zien hoe wetenschap een inspiratie kan zijn voor kunst. Zij bespraken een breed scala aan onderwerpen: van termieten die schimmels kweken tot herbruikbaar plastic en bacteriële plantrelaties. Een terugkerend thema was de interactie en samenwerking tussen soorten of samenstellingen, en het vermogen van de mens om hiervan te leren of deze te veranderen. Dit leidde tot nieuwe vragen en ideeën vanuit zowel de kunstenaars als het publiek.

Out of the box

De wetenschappers gaven ook aan dat het out of the box denken voor hen een van de redenen was om mee te doen aan dit project: “Door samen te werken met mensen van buiten mijn vakgebied krijg ik vaak nieuwe ideeën waar ik anders nooit op zou zijn gekomen”, legde Sabine Vreeburg (Plantenwetenschappen) uit.

Charlie Williams blijft tot eind september in Wageningen, Ludmila Rodrigues tot oktober.

Ga voor informatie over hun werk en evenementen naar de Facebook-pagina.
Registreer voor updates op wur.eu/creativeinnovation

Lees meer