Nieuws

Kinderen over toekomst voedselonderwijs tijdens viering 10 jaar Voedseleducatie Platform

article_published_on_label
13 juli 2023

Alle kinderen voedselvaardig! Dat is al 10 jaar de missie van het Voedseleducatie Platform (VEP). Zij waren er dan ook bij tijdens de 10e verjaardag. De kinderen, waaronder de kinderburgemeester van Wageningen, lieten hun stem horen. Zij gingen aan doe & praat tafels in gesprek met verschillende professionals over hoe het onderwijs over voedsel er in de toekomst uit zou moeten zien. Ze gaven ook aan wat zij zelf echt belangrijk vonden en wat zij anders zouden doen: minder eten weggooien en minder plastic verpakkingen in de supermarkten!

Donderdag 29 juni werd tijdens een feestelijke bijeenkomst een decennium publiek-private samenwerking gevierd door de VEP-leden en hun collega’s, professionals uit het bedrijfsleven, overheid, onderwijs en onderzoek.

Goede voedselkeuzes niet makkelijk voor kinderen

Na het startsein door Jack van der Vorst, algemeen directeur van Social Sciences Group, volgde een presentatie van Jaap Seidell (Hoogleraar Voeding en Gezondheid VU). Deze onderstreepte het belang van voedseleducatie en het VEP nogmaals: “Het wordt kinderen in deze maatschappij niet makkelijk gemaakt om goede voedselkeuzes te maken.”

DSC05377.JPG

Gertrude Zeinstra (Wageningen Food and Biobased Research) bracht de aanwezigen de belangrijkste trends in onderzoek over voedseleducatie: in de toekomst wordt er naar verwachting meer onderzoek gedaan naar de doelgroep middelbare scholieren en naar de langetermijneffecten van interventies.

‘Leren over eten’ verplicht op alle scholen

Tijdens de paneldiscussie praatte het publiek onder andere mee over de stelling “Voedseleducatie moet een verplicht onderdeel zijn van het curriculum op alle scholen, ook als dat ertoe leidt dat er minder tijd besteed wordt aan vakken als rekenen, taal en spelling.” Het belangrijkste tegenargument was dat leerkrachten al veel verantwoordelijkheden hebben in het onderwijs. Het argument voor was: door ‘leren over eten’ op te nemen in het onderwijsprogramma verbetert de algehele leerprestatie van kinderen. Het kost daarmee dus geen extra tijd, maar het levert juist tijd op.

DSC05309.JPG

De belangrijkste conclusie van de dag is dat de samenwerking met de vele verschillende partijen die actief zijn op het gebied van voedseleducatie nodig is. It takes a village to raise a child – een oud Afrikaans gezegde. De rol van het VEP is essentieel om de komende jaren samen te blijven werken aan ‘Alle kinderen voedselvaardig!’