Nieuws

Klimaat-Temperatuurmetingen van start

Gepubliceerd op
9 augustus 2022

De zomer van 2022 heeft al een aantal warme en hete dagen voortgebracht. Tijdens deze dagen zijn er op verschillende locaties metingen verricht om onderzoek te doen naar het klimaat(dempende) effect van grasvelden onder verschillend beheer en ten opzichte van verharde oppervlakken. De eerste serie metingen zijn verricht op zowel proefvelden als in verschillende praktijksituaties.

De reeds uitgevoerde metingen zijn bedoeld om (gedeeltelijk) antwoord te kunnen geven op de volgende vragen.

  1. Wat is het effect van beheer op het klimaat(dempend) effect van verschillende grasvelden?
  2. Wat is het verkoelend effect van grasvegetaties ten opzichte van verhard oppervlak?

Verder zijn er verkennende metingen verricht aan graszoden onder bomen ten opzichte van verderop liggende graszoden.

Vaste meetopstellingen

Metingen zijn verricht met vaste opstellingen voor het meten van luchttemperatuur, luchtvochtigheid en oppervlaktetemperatuur, en mobiele meetinstrumenten voor het meten van oppervlaktetemperatuur, bodemvocht, bodemtemperatuur. Daarnaast worden op het WUR proefveld foto’s gemaakt in een imaging box, ten behoeve van analyse van zodekwaliteit en zodedichtheid.

Verschillen in irrigatie en maaihoogte

De hoofdmoot van de metingen vonden plaats op het proefveld Nergena (WUR). Op dat proefveld liggen veldjes met grassoorten en grasmengsels, waar verschillende behandelingen zijn toegepast met betrekking tot irrigatie en maaihoogte. De helft van de veldjes wordt regelmatig beregend terwijl de overige helft natuurlijke verdroging kent. Daarnaast wordt de helft van de veldjes op 6 centimeter afgemaaid en de andere helft op 3 centimeter. Tijdens de hete dagen was er zowel visueel als in gemeten waarden effect van de behandelingen zichtbaar, de data moet echter nog worden verwerkt.

Daarnaast zijn er metingen verricht op sportpark de Bongerd in Wageningen, als uitbreiding op de bestaande dataset. Hier zal op verschillende dagen onderzoek gedaan worden naar temperaturen op en boven natuurgras, kunstgras en versteend oppervlak (parkeerplaats). Op het proefveld in Zutphen is een begin gemaakt met onderzoek naar het mogelijk temperatuur dempen effect van biodiverse graslanden ten opzichte van andere stadsoppervlakken.