Nieuws

Kostprijs biggen en vleesvarkens fors hoger

Gepubliceerd op
5 juli 2021

De kostprijzen van biggen en varkensvlees zijn in 2021 5% hoger dan vorig jaar. Dit blijkt uit het nieuwe Biggenprijzenschema dat is uitgegeven door Wageningen Livestock Research. Dit schema geeft een richtprijs voor biggen exclusief btw, gekoppeld aan de vleesprijs.

De kostprijzen van vleesvarkens en biggen zijn respectievelijk 6% en 5% hoger dan in het vorige Biggenprijzenschema. De afgelopen jaren zagen we een kleinere stijging, maar in drie jaar tijd is de kostprijs met 10% toegenomen. De totale kosten per zeug zijn het afgelopen jaar met € 89 (5,5%) toegenomen. Vooral de voerkosten zijn gestegen (+€ 80) als gevolg van duurder voer. Doordat met een lager rentepercentage is gerekend, zijn de kosten voor huisvesting, zowel bij zeugen als vleesvarkens, enigszins gedaald. Het aantal biggen per zeug is met 0,2 toegenomen naar 30,3, waardoor de kostprijsstijging van de biggen nog enigszins getemperd wordt. Bij de vleesvarkens zijn het vooral de bigkosten en voerkosten die gestegen zijn. De stijging van de kostprijs bedraagt 6%. Voor de huisvesting is uitgegaan van een investeringsbedrag van € 3.400 per zeugenplaats en € 568,- per vleesvarkensplaats, gebaseerd op de normen voor huisvesting, die in KWIN Veehouderij 2021-2022 gepubliceerd worden.

Biggenprijs gelinkt aan VION-notering

In het Landelijk Biggenprijzenschema worden de kostprijzen van biggen en vleesvarkens berekend. Ieder jaar verschijnt begin juli een actueel kostprijzenschema exclusief btw. De VION-notering, die nog inclusief btw is, wordt omgerekend naar een prijs exclusief btw en daaraan wordt de richtprijs voor biggen gekoppeld. Ook kan gekozen worden om de nettoprijs op de factuur van de slachterij te gebruiken om een richtprijs voor biggen af te lezen.

Schema beschikbaar voor abonnees

Het ‘Biggenprijzenschema’ wordt voor abonnees uitgegeven door Wageningen Livestock Research en is via www.kwin.nl te downloaden.