Nieuws

Krachten bundelen voor een inclusief Mexicaans voedselsysteem

Gepubliceerd op
20 december 2018

De Mexicaanse Nationale Landbouw Raad (Consejo Nacional Agropecuario (CNA)) en Wageningen Economic Research hebben donderdag 13 december een Memorandum of Understanding (MoU) ondertekend om de komende jaren samen te werken aan duurzame en efficiënte voedselketens in Mexico. De samenwerking beoogt het maken van een door het bedrijfsleven gedragen programma van projecten met als doel het voedselsysteem van Mexico te versterken en te verduurzamen. Victor Villalobos, de nieuwe Mexicaanse minister van Landbouw, aanwezig bij de ondertekening, heeft hoge verwachtingen van de gecombineerde kennis en kunde van lokale kennispartijen en Wageningen.

De MoU is gericht op het versterken van de samenwerking tussen overheid, bedrijfsleven en kennisinstellingen. Hiertoe worden projecten opgezet om nieuwe kennis en innovatie voor ketensamenwerking te ontwikkelen en praktische pilots uit te voeren voor het efficiënter en duurzamer maken van de agri-food ketens. Zo willen CNA en WUR samen met ondersteunende partners als SAGARPA, de Wereld Bank en de topsectoren  de komende jaren het voedselsysteem van Mexico verder ontwikkelen.

Groeikansen op thuismarkt en export

In Mexico is het groeipotentieel voor de agrovoedingssector duidelijk aanwezig. Enerzijds zal door de bevolkingsgroei de nationale consumptie van agro-voedselproducten toenemen. Aan de andere kant zijn de exportmogelijkheden enorm. Mexico is een van de grootste producenten van avocado, mango, limoen, papaja, aardbei, paprika, sperziebonen, uien en tomaten ter wereld. Het is een van de grootste exporteurs van tomaten, paprika's, komkommers, avocado's, mango's. Sinds 2014 is de exportwaarde met meer dan 25% gestegen.

Mexico wil zijn positie in de wereld van export van agrofood verder verbeteren. Meer dan 90% wordt geëxporteerd naar de VS en prognoses van het verbruik in de VS laten mogelijkheden zien voor een verdere toename van de export. Hoewel de nieuwe vrijhandelsovereenkomst (USMCA) geen beperkingen van export met de VS en Canada kent, is uitbreiding van de export naar de EU en zelfs meer potentiële landen in het Verre Oosten en de Golfstaten vereist.

Toegang tot voedsel is het probleem

Hoewel de bovenstaande cijfers een positief beeld geven, liggen er grote kansen het agrofood-systeem in Mexico te verbeteren. Voedselverlies en verspilling zijn enorm, infrastructuur is problematisch, toeleveringsketens werken niet goed en miljoenen kleine houders in het zuiden van Mexico hebben geen toegang tot institutionele markten.

In Mexico heeft 32,8% van de volwassenen overgewicht. Daarmee overtreft het de VS waar dit percentage op 31,8% ligt. Ongeveer 70% van de bevolking van Mexico heeft overgewicht of obesitas en een op de zes lijdt aan diabetes, wat aan ongeveer 70.000 mensen per jaar het leven kost.

De belasting van 10% belasting op suikerhoudende dranken, ingesteld in januari 2014, resulteerde in een daling van de verkoop met 5,5% tegen het einde van dat jaar. Aan de andere kant is de toegang tot voedsel voor minstens 10% van de bevolking in elke Mexicaanse staat ontoereikend. De toegang tot voedsel is derhalve het probleem, niet de beschikbaarheid. Ten slotte lijdt Mexico zwaar onder de klimaatverandering: zware tropische stormen in de zuidoostelijke en westelijke delen van het land, evenals ernstige droogte in het noordelijke deel.

Focus beleidsprogramma's op verbeteren toegankelijkheid voedsel

Op 1 december 2018 is het nieuwe Mexicaanse kabinet van president Obrador geïnstalleerd. WUR is sinds 10 jaar betrokken bij diverse projecten in Mexico. Het nieuwe landbouwbeleidsplan richt zich vooral op de kleine boeren in het Zuiden om hen via diverse programma's toegang tot de institutionele (inter)nationale markten te verschaffen. Via deze MoU werkt Wageningen Economic Research verder aan de ontwikkeling van 'inclusive agriculture' in Mexico.