Nieuws

Kringlopen sluiten door hoge benutting dierlijke mest

Gepubliceerd op
22 februari 2021

Op KTC de Marke wordt al jaren gewerkt aan het optimaal benutten van dierlijke mest. Zo heeft dit proefbedrijf ervaring opgedaan met het scheiden van mest in een dunne en dikke fractie en het toevoegen van water aan drijfmest. Ook werkt De Marke met het vergisten van mest, het strippen van dunne fractie van digestaat en het toepassen van groene weide meststof als gedeeltelijke kunstmestvervangers. Al deze toepassingen leveren in meer of mindere mate een bijdrage aan een hogere benutting van dierlijke meststoffen.

De komende jaren zal steeds meer kunstmest worden vervangen door stikstof uit dierlijke mest. Deze extra stikstof komt vooral beschikbaar door een betere benutting van (verwerkte) mest op het bedrijf zelf. Eén van de maatregelen om de eigen mest beter te benutten is het toevoegen van water aan drijfmest. De inschatting is dat het een verbeterde N-werking opgelevert van plusminus 0,2 tot 0,4 kg N per kuub mest bij een verhouding 1:2 (water – mest). Dit is een indicatie afgeleid van resultaten uit diverse onderzoeken en demo’s. Bij 55 kuub mest per ha jaar is dat een voordeel van maximaal 20 kg N per hectare per jaar. Dit leidt  tot een daling van het N-bedrijfsoverschot van 20 kg N.

Nauwkeurig bemesten met  informatie vanaf mestscherm.
Nauwkeurig bemesten met informatie vanaf mestscherm.

Dunne en dikke fractie

De Marke werkt ook met het scheiden van mest in een dunne en dikke fractie. Deze maatregel leidde uiteindelijk niet tot een betere benutting van stikstof en fosfaat. Het voordeel van het scheiden is vooral dat deze meststoffen gerichter in te zetten zijn op de verschillende percelen. De fosfaatrijke dikke fractie gaat naar de percelen met een lage fosfaattoestand, terwijl de dunne fractie naar graslandpercelen zonder klaver gaat.

Mestvergisting

De mestvergister op de Marke zorgt ervoor dat de vergiste mest een betere werkingscoëfficiënt van stikstof oplevert. Uit onderzoek in 2015 en 2016 blijkt dat de N-werkingscoëfficiënt gemiddeld verbetert met 20 procent. Dit betekent bij 55 kuub/ha een winst van maximaal 15 kg/N/ha per jaar. Dit heeft  een gunstig effect op het N-bodemoverschot. Daarnaast is er op de Marke ook gekeken naar het effect van het strippen van dunne fractie van digestaat. Het strippen van N-mineraal zorgt voor het verminderen van de ammoniakemissie. Deze methode zorgt voor een vermindering van de ammoniakemissie bij opslag en aanwending. En zorgt voor een plus van 22 kg N/ha/ jaar bij een gift van 55 kuub per hectare.

Groene Weide Meststoffen (GWM)

Op dit moment loopt er nog een onderzoek naar de werking van Groene Weide Meststof (GWM) op het proefbedrijf in Hengelo. GWM is een raffinageproduct uit digestaat, van met name varkensdrijfmest en co-producten. Het product wordt op maat gemaakt. Belangrijk is dat de stikstofwerking van GWM vergelijkbaar is met kunstmest.  

Meer informatie

Dit onderzoek met resultaten en ervaringen met het toepassen van de verschillende meststoffen is een samenwerking tussen de KTC De Marke, Wageningen University & Research.

Bekijk hier de presentatie van 11 februari 2021 op de themadag van het CBGV over 'Kringlopen sluiten door hoge benutting dierlijke mest'.

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de Video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan

Meer weten over deze themadag? Bekijk hier alle presentaties en filmpjes, die gepresenteerd zijn op dit webinar van CBGV: Bemesting en Kringlooplandbouw op 11 februari 2021.