Nieuws

Kwaliteit, statistische informatie en communicatie

Gepubliceerd op
11 oktober 2016

Kwaliteit van ruimtelijke data laat zich vaak uitdrukken in statistische maten. Voorbeelden zijn het percentage kaartzuiverheid, betrouwbaarheidsintervallen en standaardfouten. Deze statistische informatie over kwaliteit informeert ons over de mate van onzekerheid en kan daarom worden benut in bijvoorbeeld risicoanalyses.

Wageningen Environmental Research (Alterra) en de leerstoelgroep Strategic Communication van Wageningen University & Research werken samen in een onderzoek naar presentatie, interpretatie en benutting van statistische informatie over onzekerheid bij strategisch beleid om wateroverlast te voorkomen. Dit onderzoek vindt plaats in opdracht van Stowa en nadert nu zijn afronding. In het rapport zullen aanbevelingen worden gedaan om statistische informatie over onzekerheid te laten bijdragen aan vergroting van doelmatigheid.