Nieuws

Kwart van hoogleraren bij WUR is vrouw

article_published_on_label
17 januari 2023

“We zijn eindelijk de mijlpaal van 25% Vrouwelijke Hoogleraren voorbij!” Dat was de eerste gedachte van Eva Siebelink, HR Programmamanager Diversity & Inclusion, bij het bekijken van de cijfers van het aantal fte (fulltime-equivalent) Vrouwelijk Wetenschappelijk Personeel binnen WUR gemeten per 1 januari 2023. Haar tweede gedachte: “Nu door met deze stijgende lijn"

De afdeling Human Resource houdt al jaren de cijfers van vrouwelijk wetenschappelijk personeel bij in een overzichtelijk dashboard. Bij het verbinden van de meetmomenten zie je bij het percentage vrouwelijk hoogleraren een duidelijk stijgende lijn. Was dit in 2016 nog 15,7%, op 1 januari 2023 staat deze op 25.2%.

Siebelink: “Ons streefcijfer voor 2020 was 25%. Dat hebben we toen niet hebben gehaald. We bleven toen op 20,9% steken. WUR heeft sindsdien erg haar best gedaan bij benoemingen voor een vrouw te kiezen. Ik ben verheugd door de grote toename het laatste halfjaar (3% toename). In 2022 was de helft van alle benoemde leerstoelhouders vrouw.”

WUR streeft naar 30% in 2025

WUR is nog niet waar het wil zijn. Siebelink geeft aan dat Wageningen University zichzelf een ambitieus streefcijfer heeft gesteld van 30% vrouwelijke hoogleraren in 2025. Dus dan moet één op de drie hoogleraren vrouw zijn. Met als einddoel om te komen tot een betere balans in alle lagen van de organisatie.

Arthur Mol constateert na het zien van deze cijfers dat het beleid toch vruchten af blijkt te werpen. Hij is ook blij dat het percentage vrouwelijke UHD’s er niet onder lijdt, maar ook doorgroeit. “Dit zijn mooie cijfers, maar het is slechts een momentopname. We hebben nog een lange weg te gaan naar ons streefcijfer in 2025. Op naar de 30%!