Nieuws

Lactatielengte onder de loep in “Lactatie op Maat”

Gepubliceerd op
5 februari 2018

Wat is de waarde van het bewust verlengen van de tussenkalftijd voor een verbetering van de productie-efficiëntie en gezondheid van melkkoeien? Het antwoord op deze vraag moet komen uit een onlangs op Dairy Campus gestarte langdurige proef binnen het onderzoeksprogramma “Lactatie op Maat”.

Voor de proef worden 150 melkkoeien willekeurig ingedeeld in drie groepen. Het doel is te evalueren welke inseminatiestrategie (of welke lactatielengte) het beste past bij welk type koe, voor wat betreft de levensduur, levensproductie, diergezondheid, vruchtbaarheid, alsook het economisch resultaat. Koeien uit de eerste groep worden geïnsemineerd na een wachttijd van 50 dagen, de tweede groep na 125 dagen en de laatste groep na 200 dagen. Deze variatie in inseminatieperiodes geeft uiteindelijk een grote variatie in lactatielengte. Alle koeien worden in daaropvolgende lactatie zes weken gevolgd. Dit betekent dat de proef dus doorloopt tot eind 2020.

“Lactatie op Maat” is een 4-jarig programma en onderdeel van het onderzoeksprogramma One Health for Food (1H4F) en de Publiek-Private-Samenwerking Duurzame Zuivelketen. Het programma wordt gefinancierd door ZuivelNL en het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. CRV levert een bijdrage aan de praktische vertaling van de onderzoeksresultaten. Naast het onderzoek op Dairy Campus wordt er een netwerk veehouders georganiseerd, waarmee intensief informatie uitgewisseld wordt over de praktijkervaringen en eerste onderzoeksresultaten.