Nieuws

Landbouwgrond terug naar de natuur als goedkope redding van het wereldklimaat

article_published_on_label
15 oktober 2020

Als we een deel van de belangrijkste ecosystemen in de wereld die tot landbouw zijn omgevormd, terugbrengen tot natuur, redden we een heleboel planten- en diersoorten en trekken we tegelijkertijd zo’n beetje de helft van de koolstof uit de lucht die daarin de laatste twee eeuwen extra is beland. En dat tegen de laagste kosten. In een studie, verschenen in Nature van deze week, presenteren internationale onderzoekers waaronder van Wageningen University & Research, een slimme aanpak en wijzen zij die ecosystemen aan.

Het onderzoeksteam met wetenschappers uit twaalf landen stelde vast welke tot landbouw omgevormde ecosystemen wereldwijd moeten worden hersteld om tegen lage kosten biodiversiteits- en klimaatvoordelen te bieden, zonder in te leveren op de landbouwproductie zelf. Door dertig procent van deze belangrijkste ecosystemen te herstellen voorkomen we zeventig procent uitsterving van planten- en diersoorten, aldus de studie.

Restaureren van natuur en klimaat kan goedkoop en zonder verlies van voedselproductie.
Catarina Jakovac, bosecologie en bosbeheer

Volgens de onderzoekers kan restauratie dertien keer kosteneffectiever zijn op locaties die zij markeren met ‘hoogste prioriteit’, zoals delen van West-Afrika, Indonesië en de Filipijnen. “We zien dat het restaureren van natuur en klimaat niet duur hoeft te zijn, noch ten koste hoeft te gaan van de voedselproductie”, vat de Wageningse onderzoeker Catarina Jakovac samen.

“Onze analyse toont aan dat ongeveer zeventig procent van de gebieden die op mondiaal niveau als prioriteit worden beschouwd, ook prioriteit hebben op nationaal niveau. Deze liggen in tropische ontwikkelingslanden die vaak niet de middelen hebben voor herstelprogramma’s. Daarom is intensieve internationale samenwerking cruciaal om een positieve impact op zowel lokaal als mondiaal niveau te garanderen.”

Landbouwgebieden die zeer kosteneffectief (rood) zijn om te vormen tot natuur.
Landbouwgebieden die zeer kosteneffectief (rood) zijn om te vormen tot natuur.

Het nieuwe rapport dat onder leiding van Braziliaanse onderzoekers in Nature tot stand kwam, bouwt voort op de ernstige waarschuwingen van de Verenigde Naties dat we in de komende decennia op weg zijn om één miljoen soorten te verliezen; temeer omdat wereldwijde biodiversiteitsinspanningen tot 2020 grotendeels faalden, zoals het doel tot herstel van 15% van de ecosystemen wereldwijd. Dit is ook het thema dat wordt besproken tijdens de COP15 conferentie in Kunming, China, in 2021 wanneer naar verwachting een wereldwijd kader voor de bescherming van de natuur zal worden ondertekend.

Vrees voor de voedselvoorziening

Natuurlijk bestaat er de vrees dat het herstel van ecosystemen op landbouwgrond de voedselproductie zal bedreigen, erkennen de onderzoekers. Daarom berekenden zij hoeveel ecosystemen nieuw leven ingeblazen kan worden zonder vermindering van de voedselproductie. Ze stelden vast dat 55%, ofwel 1.578 miljoen hectare, van ecosystemen die ooit zijn omgezet in landbouwgrond, te herstellen zijn zonder de voedselproductie te verstoren. Dit kan door een goed geplande, duurzame intensivering van de landbouwproductie elders, het tegelijk reduceren van verspilling en een verschuiving van voedingspatronen met minder vlees en kaas.

De onderzoekers hopen met hun studie beleidsmakers en overheden die zich met de mondiale klimaat- en biodiversiteitsdoelstellingen bezighouden, te voorzien van de precieze geografische informatie die zij nodig hebben.