Nieuws

Maaien watergangen en knippen hagen campus

Gepubliceerd op
14 juni 2019

WUR heeft met het Waterschap de afspraak om de watergangen op haar terrein te onderhouden en voor een goede doorstroming van het water te zorgen. Om de natuur zoveel mogelijk kansen te geven, wordt waar dat kan alleen een zijde gemaaid. Dit gebeurt zoveel mogelijk verspringend, per oever worden delen gemaaid. De delen die dit voorjaar niet worden gemaaid, komen in het najaar aan de beurt. Dit is een trendbreuk met eerder beheer en vorig jaar ingezet; het spaart de biodiversiteit en de portemonnee!

Bij de vijvers wordt er gemaaid om verlanding te voorkomen. Hierbij wordt het ene jaar de ene helft van de vijvers in het voor- en najaar gemaaid, de andere helft in het volgende jaar. Zo blijven er altijd genoeg plekken voor dieren om te schuilen en te leven. Vanaf volgende week worden de watergangen en hagen langs de Droevendaalsesteeg gemaaid en geknipt.

Er is ook een speciale tuincommissie die zich bezig houdt met het beheer van de natuurtuinen. Zij geven de hoveniers aanwijzingen waar wel en niet te maaien en denken ook mee over het onderhoud van andere groenelementen op de campus.

Voorafgaande aan het maaien en knippen controleert Donkergroen of er dieren en/of beschermde plantensoorten aanwezig zijn. Waar de zwanen broeden zal bijvoorbeeld niet worden gemaaid. Stukken waar Japanse duizendknoop in de oever staat, slaat Donkergroen over. In overleg met WUR-deskundigen worden hier aparte maatregelen voor genomen om de soort te onderdrukken c.q. verdere verspreiding te voorkomen. Daarnaast worden de reuzebereklauwen apart bestreden door ze met de hand diep af te snijden.

Hoewel met de nodige omzichtigheid te werk wordt gegaan, is het niet te voorkomen dat het maaien hier en daar zichtbare sporen achterlaat. De ervaring is dat dit binnen 2 weken weer is hersteld.