Nieuws

Maakt hitte straks leven onmogelijk in de Indus-Gangesvlakte?

Gepubliceerd op
26 oktober 2017

Als de opwarming van de aarde in dit tempo doorgaat zullen eind van deze eeuw grote delen van India, Pakistan en Bangladesh onleefbaar worden door extreem hoge temperaturen. De afgelopen jaren stierven er al duizenden mensen tijdens hittegolven en vele oogsten mislukten. Wat betekent dit voor het dichtstbevolkte gebied ter wereld?

In Pakistan en India kostte de hittegolf van 2015 meer dan 4000 levens. Extreme temperaturen, als gevolg van klimaat-verandering, hebben soms catastrofale gevolgen voor de mens. Zelfs in gebieden waar je verwacht dat mensen aan dit hitte gewend zijn. In stedelijke gebieden wordt de warmte nog verergerd door stof, bebouwing en verstening, beperkte doorstroming van lucht, weinig vegetatie en veel mensgemaakte warmtebronnen. Steden zijn ook daar veel warmer dan het omringende platteland. Opties om de hitte te ontsnappen zijn beperkt.

HI-AWARE

Het nieuws over de hittegolven in Zuid-Azië en de zorgwekkende voorspellingen van nog verdere verhoging van temperatuur en vochtigheid in deze dichtbevolkte regio heeft zich wereldwijd verspreid. NPO Radio 1 interviewde Christian Siderius van Wageningen Environmental Research (Alterra), die samen met onder andere Tanya Singh, Cor Jacobs en Hester Biemans werkt aan het HI-AWARE-project, waar ze zoeken naar strategieën voor aanpassing aan de klimaatverandering in deze regio, en de gevolgen die dit heeft voor de bevolking.

Hittebestendig ontwerp

Lokale en nationale overheden in India en Pakistan zijn bezig hun inspanningen op het gebied van de stijgende temperaturen en het tegengaan van de gevolgen ervan voor het publiek te versterken. Er zijn al lokale strategieën om de binnentemperaturen te verminderen, zoals het verbeteren van het ontwerp van gebouwen en het gebruik van geschikte, weerkaatsende isolatiematerialen. “Dit zal echter niet genoeg zijn,” zegt Christian Siderius: “Op stadsniveau is er behoefte aan een beter ontwerp van woonwijken waarbij de omgeving meer hittebestendig ingericht is met bijvoorbeeld meer vegetatie en open water om tijdens de warme perioden verlichting te brengen.”

Armoede en hitte

De migratie van landelijk naar stedelijk gebied kan leiden tot verminderde landbouwopbrengsten, waardoor het leven voor mensen in plattelandsgebieden nog moeilijker wordt. “Voor de mensen zelf is deze verhuizing van platteland naar stad niet altijd een verbetering,” zegt Siderius. “De temperaturen in de steden zijn hoger en de traditionele manieren om daar mee om te gaan, zoals het buiten slapen onder een boom of op het dak, zijn in de dichtbevolkte sloppenwijken en goedkope woningen beperkt. Om mensen uit de armoede en hitte te halen zijn meer economische kansen en een hogere levensstandaard nodig.”