Nieuws

Maïsdemo bij GroeneWoudGAS

article_published_on_label
14 september 2022

Vrijdagmiddag 9 september organiseerde Van Deursen Diervoeders een Maïsdemo bij Frank van Genugten. Op het programma stond een rondleiding langs de monovergistingsinstallatie van GroeneWoudGAS waar dagverse rundveemest vergist wordt om groen gas te winnen.

De vergiste rundveemest wordt door GroeneWoudGAS gescheiden in een dunne en dikke fractie. Uit de dunne fractie wordt de minerale stikstof gestript welke in de vorm van ammoniumsulfaat als kunstmestvervanger kan worden gebruikt. De dikke fractie kan geperst worden tot koemestkorrel of zonder verdere bewerking als meststof toegediend worden. Ook kan er isolatiemateriaal van gemaakt worden.

Project over emissiearme stalsystemen

Hiernaast is op deze dag de PPS betere stal, betere mest, betere oogst (BSMO) toegelicht. In dit project wordt er gekeken hoe met nieuwe stalsystemen en verwerking van hieruit ontstane meststromen de emissies geminimaliseerd kunnen worden.

Er wordt ook gekeken hoe deze nieuwe producten ingezet kunnen worden als meststof in de plantaardige productie. Als onderdeel van dit project is bij Frank van Genugten een maïsdemoveld aangelegd waarbij verschillende producten uit de monovergister gebruikt zijn. Dit zijn onder ander dunne fractie na vergisten, koemestkorrels in de rij toegediend bij het zaaien en bijbemesting met ammoniumsulfaat wanneer de maïs op kniehoogte staat. Vrijdag 16 september wordt de maïs geoogst waarbij de (droge stof)opbrengst, inhoudsstoffen en voedingswaarde bepaald gaan worden.

45 boeren uit de omgeving van Sint-Oedenrode zijn op deze bijeenkomst afgekomen.