Nieuws

Martha Bakker en Jordi Vilà-Guerau de Arellano benoemd tot leerstoelhouders

article_published_on_label
4 september 2019

Martha Bakker is door de raad van bestuur van Wageningen University & Research per 1 juni benoemd tot hoogleraar en leerstoelhouder van de groep Landgebruiksplanning. Ook professor Jordi Vilà-Guerau de Arellano is door de raad van bestuur benoemd tot leerstoelhouder. Hij is per 1 september leerstoelhouder van de groep Meteorologie en Luchtkwaliteit.

Martha Bakker leerstoelhouder Landgebruiksplanning

Martha Bakker

Na haar studie Fysische Geografie aan de Universiteit van Amsterdam promoveerde Martha Bakker (Amsterdam, 1974) in 2004 aan UC Leuven (voorheen Université Catholique de Louvain-la-Neuve) in België naar veranderingen in landgebruik. Daar werkte ze vervolgens een tijd als postdoctoraal onderzoeker. Na een drietal postdocposities begon ze in 2009 aan een tenure track bij Wageningen University. Sinds 2012 werkte ze als universitair hoofddocent binnen de Landgebruiksplanning Groep, en vervulde al enige tijd de rol van interim-leerstoelhouder van de groep. Een uiterst geschikte kandidaat dus om deze leerstoel vast in te vullen.

In haar nieuwe leerstoel richt professor Martha Bakker zich op ‘planning for environmental change’. Met haar team verkent ze complexe vraagstukken rondom zowel de inrichting als de sturingsopgave van landschappen waar de druk op de ruimte hoog is. Kringlooplandbouw, klimaatadaptatie, energietransitie en biodiversiteitsherstel zijn daarbij leidende thema’s. Door empirisch onderzoek, modelgebaseerde scenario’s en theoretisch reflecties te combineren legt haar team de basis voor duurzaam landgebruik en ruimtelijk ontwerp.

Jordi Vilà-Guerau de Arellano leerstoelhouder Meteorologie en Luchtkwaliteit

Jordi Vilà-Guerau de Arellano

Jordi Vilà-Guerau de Arellano (Barcelona, Spanje, 1962), promoveerde in 1992 aan het Instituut voor Marien en Atmosferisch onderzoek Utrecht (IMAU). Tijdens zijn PhD deed hij onderzoek naar de invloed van atmosferische turbulentie op chemische reacties. Daarna werkte hij als postdoctoraal onderzoeker bij Météo-France in Toulouse en als universitair docent aan de Universitat Politècnica de Catalunya in Barcelona. In 2000 is hij als universitair docent gestart bij Wageningen University, waar hij sindsdien het lesgeven combineert met onderzoek. Zijn voornaamste taak is het samenbrengen van de vakgebieden meteorologie en luchtkwaliteit. Ook werkt hij momenteel als senior-onderzoeker bij het Max Planck Instituut voor Chemie in het Duitse Mainz aan onderwerpen die verband houden met het Amazone regenwoud.

Professor Vilà-Guerau de Arellano onderzoekt onder meer de interactie tussen heldere en bewolkte luchtlagen en land, en specifiek de link tussen bewolking en vegetatie. In zijn leerstoel Meteorologie en Luchtkwaliteit zal hij zich ook toeleggen op het ontwikkelen van nieuwe leermethoden om vooraanstaand atmosferisch onderzoek over te brengen. In het bijzonder richt hij zich op de atmosfeer boven land en hoe dit het leven en milieu beïnvloedt.