Nieuws

Martin Scholten benoemd tot adviseur Raad van Bestuur voor Europa en regio’s

article_published_on_label
3 juni 2020

Per 1 juni 2020 is Martin Scholten, na 12 jaar, teruggetreden als algemeen directeur van de Animal Sciences Group van Wageningen University & Research. Hij zal zich in een nieuwe rol, als strategisch adviseur van de Raad van Bestuur, gaan richten op de positionering van WUR in Europa en de verbinding van WUR met de Nederlandse regio’s.

Martin Scholten is in de afgelopen jaren vooral zichtbaar geweest als een belangrijke drijvende kracht achter het concept kringlooplandbouw, dat rust op het uitgangspunt dat grondstoffen veel beter benut moeten worden: zo min mogelijk verspillen, rest- en afvalstromen hergebruiken om zo de emissies uit de landbouw sterk te verminderen. ‘Zo kunnen we grote stappen zetten op het vlak van behoud van biodiversiteit en tegengaan van klimaatverandering’, aldus Martin Scholten. Vee speelt een centrale rol in de kringlooplandbouw: dieren eten reststromen uit de akkerbouw en de voedselproductie en waarderen dat op tot belangrijke voedingsmiddelen, zuivel, eieren en vlees. Met de mest van de dieren wordt de bodem weer ‘opgeladen’.

From farm to fork

Europa en de Nederlandse regio’s zijn het speelveld van Martin Scholten in zijn nieuwe rol als strategisch adviseur van de RvB: ‘Als leidend kennisinstituut op het gebied van landbouw, voedsel en milieu wil WUR een proactieve bijdrage leveren aan de kennisagenda van de nieuwe Europese Commissie - Horizon Europe - met de Green Deal en de daarvan afgeleide “from farm to fork” strategie en de biodiversiteit strategie. Ik ben blij dat ik mijn Europese en internationale netwerk en ervaring hiervoor kan inzetten.’

Transitie krijgt vorm in de regio

In het Realisatieplan van de landbouwvisie Waardevol en Verbonden van minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit nemen regionale experimenteergebieden voor kringlooplandbouw een belangrijke plaats in. ‘Het is van groot belang dat onze kennis landt op de plekken waar de transitie naar een nieuw circulair voedselsysteem vorm krijgt: in de regio’, zegt Martin Scholten. ‘Regionale partijen vragen ook om samenwerking met WUR. En dan ligt er ook nog een belangrijke opgave om te komen tot een nieuw gebiedsgericht natuur- en stikstofbeleid. En tot gebiedsgericht maatwerk bij de inrichting van het landelijk gebied. Dat zijn grote uitdagingen, waar ik graag mee aan de slag ga.’