Nieuws

Meer circulariteit door cross-overs tussen verschillende sectoren

Gepubliceerd op
13 juni 2022

Wat voor de ene sector een reststroom is, kan voor de andere sector een grondstof zijn. Een bekender voorbeeld daarvan is het koppelen van de viskweek en de glastuinbouw: daarbij kan het afvalwater van de vissen hergebruikt worden als voedingsoplossing voor de planten in de kas. De Business Unit Glastuinbouw en Bloembollen van Wageningen University & Research onderzoekt of er meer van zulke circulaire cross-overs mogelijk zijn, zowel binnen als buiten de agrarische sector.

In een circulaire economie worden reststromen hergebruikt. Dat hoeft niet altijd door dezelfde sector te gebeuren. Door sectoren met elkaar te verbinden ontstaan nieuwe kringlopen. Voorwaarde is wel dat er gezonde business-cases mogelijk zijn, gebaseerd op onder meer de behoeftes van de beide sectoren. WUR onderzoekt met welke andere sectoren de glastuinbouw kan worden gekoppeld en keek binnen een Kennisbasis onderzoek al naar cross-overs met aquacultuur, varkenshouderij en de paddenstoelenteelt. Ook werd gekeken naar de potentie van een koppeling tussen een vertical farm en stedelijke afvalstromen.

Voor de cross-over met de varkenshouderij wordt bijvoorbeeld gekeken hoe mest verwaard kan worden tot bruikbare meststoffen en CO2 voor de kas. Maar ook hoe gebruikt substraat uit de kas zou kunnen dienen als verrijking in de stal.

Voor de cross-over tussen paddenstoelensector en de glastuinbouw gaat het onder meer om het gebruik van reststromen uit de tuinbouw (plantresten of substraat) als substraat voor de kweek van paddenstoelen én om het inzetten van gebruikt paddenstoelensubstraat als toevoeging aan groeimedium voor de tuinbouw om zo de plantweerbaarheid te verhogen. Een andere mogelijkheid is het gebruik van CO2 uit de kweek van paddenstoelen in de glastuinbouw. Om deze cross-over verder uit te diepen start dit jaar een nieuw PPS-project.

WUR kijkt niet alleen naar cross-overs binnen de glastuinbouw: ook met andere sectoren zijn koppelingen mogelijk. Onlangs werd er een workshop georganiseerd op de Circular@WUR conferentie om samen met externe experts meer ideeën en inspiratie op te halen. Ondernemingen die ook graag willen meedenken en doen op het onderwerp van cross-overs zijn van harte welkom in verbinding te komen via alexander.boedijn@wur.nl.

Het Kennisbasis onderzoek valt onder het KB-Programma: Circulair en Klimaatneutraal dat gefinancierd wordt door het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedsel-kwaliteit. De Business unit Glastuinbouw van Wageningen University & Research is aandrijver en uitvoerder van het overkoepelende onderzoek (KB-34-007-007) dat focust op de transitie naar een circulaire glastuinbouw sector.