Nieuws

Meer dan 200 knelpunten tussen infrastructuur en natuur eind dit jaar opgelost

Gepubliceerd op
13 september 2018

“In Nederland zijn we al sinds de jaren ’80 van de vorige eeuw aan het ontsnipperen,” zegt ecoloog Edgar van der Grift van Wageningen Environmental Research. Elders in Europa is het nog lang niet zo ver. Niet voor niets is ontsnippering daarom het thema van de jaarlijkse conferentie van het Infra Eco Network Europe (IENE), die op dit moment in Eindhoven wordt gehouden. Van der Grift is voorzitter van de programmacommissie: “De versnippering van natuurgebieden is op veel plekken in Europa nog een groot probleem.”

Het Infra Eco Network Europe is een onafhankelijk internationaal netwerk van experts op het gebied van ecologie en infrastructuur. IENE wil bijdragen aan een veilig en duurzaam transportnetwerk in heel Europa. Daarom organiseert IENE de conferentie Crossing Borders for a Greener and Sustainable Transport Infrastructure. Edgar van der Grift: “Wij hebben in Nederland inmiddels veel kennis en ervaring met de aanleg van faunatunnels en ecoducten. Die kennis willen we graag delen. En omgekeerd willen we graag leren van wat elders in Europa is uitgeprobeerd.”

IENE2018

In Nederland zijn de afgelopen jaren veel ontsnipperende maatregelen genomen in het kader van het Meerjarenprogramma Ontsnippering (MJPO). Het MJPO is gestart in 2004 en wordt dit jaar afgerond. Aan het eind van het jaar zijn er dan bijna 200 knelpunten tussen de rijksinfrastructuur (wegen, spoorwegen en kanalen) en het Natuurnetwerk Nederland opgelost. Dit door het realiseren van meer dan 500 verschillende maatregelen. Er zijn veel partijen en organisaties betrokken geweest bij de uitvoering van het MJPO.

Om dit netwerk ook ná het programma in stand te houden wordt er vandaag, tijdens de laatste dag van de conferentie, een Community of Practice (CoP) opgericht. Vooralsnog nemen hier maar liefst 23 partijen aan deel. Wageningen Environmental Research (WENR) is er daar een van. WENR is betrokken geweest bij zowel de ontwikkeling en implementatie als de evaluatie van het MJPO. Directeur Bram de Vos ondertekent namens WENR de intentieverklaring: “Wij vinden het belangrijk om onze kennis te blijven delen met alle partijen – overheden, terreinbeheerders, NGO’s en bedrijven - die met ontsnipperen bezig zijn, en deze CoP is daar een uitstekend platform voor.”