Nieuws

Meer dan 700 studenten visualiseren een natuurpositieve toekomst voor Bangladesh

article_published_on_label
1 december 2023

Visualiseer een toekomst waarin natuur en mens samenwerken om de gevolgen van klimaatverandering en verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. Dat is de Nature-Based Future Challenge. Studenten uit de hele wereld zullen hun steentje bijdragen met hun visie voor een natuurpositieve toekomst voor Bangladesh.

Al meer dan twintig jaar verrichten onderzoekers van Wageningen University & Research pionierswerk op het gebied van op natuur gebaseerde oplossingen. Dit is een innovatieve benadering om klimaatverandering aan te pakken door verder te kijken dan technologie: een op de natuur gebaseerde oplossing benut de kracht van de natuur en werkt er mee samen. Mens en milieu kunnen samenwerken aan een robuustere, klimaatbestendige, biodiversiteitspositieve wereld.

Tijdens de Nature-Based Future Challenge krijgen meer dan 700 studenten van 147 universiteiten op zes continenten de kans om de mogelijkheden van natuurgebaseerd denken te verkennen. Ze zijn verdeeld in 55 interdisciplinaire teams en ontwikkelen hun visie voor Bangladesh en de Gangesdelta, een van de meest dynamische regio's ter wereld. Het dichtbevolkte gebied is rijk aan vruchtbare grond en de mangrovebossen vormen het leefgebied van talloze wilde dieren. Het gebied is ook vatbaar voor natuurrampen. Studententeams zullen innovatieve interventies voorstellen om de effecten van klimaatverandering te verzachten en het verlies aan biodiversiteit tegen te gaan. Natuurlijke processen vormen hierbij het uitgangspunt.

Een wereldkaart met daarop aangegeven de 45 thuislanden van alle deelnemers

De Challenge is een kans om gelijkgestemde studenten te ontmoeten en samen te werken met wetenschappelijke experts en marktleiders. Het winnende team verdient ook een geldprijs van €9000.

Nature-based visie voor de toekomst

Op 29 november begon de Nature-Based Future Challenge met een hybride evenement op de Wageningen Campus. Speciale gast was de heer Riaz Hamidullah, ambassadeur van Bangladesh in Nederland, die grote belangstelling toonde voor de visies van de studenten. De deelnemers kwamen uit 45 verschillende landen, waarbij de grootste groepen uit China, Nederland en Bangladesh kwamen. De Nature-Based Future Challenge is hiermee tot dusver de grootste WUR Challenge als het gaat om het aantal inschrijvingen. Teams zijn multidisciplinair en multicultureel, en werken samen over de universitaire grenzen heen. Een van de teams, Stack, bestaande uit studenten uit Californië en Hawaï, doet voor de tweede keer mee.

De teams zullen werken aan hun natuurgebaseerde visie voor de rivierdelta. Deze moet biodiversiteitspositief zijn, voedselzekerheid waarborgen, de klimaatbestendigheid vergroten en sociale en economische impact hebben. Zij presenteren hun plannen met aantrekkelijke en informatieve visualisaties en beschrijven de paden die moeten leiden tot de voorgestelde transformaties. Een belangrijke inspiratiebron hierbij is het NL2120-rapport, een visie voor een natuurgebaseerde toekomst voor Nederland. Dit rapport heeft al een aantal voortrekkers op dit gebied in het Nederlandse bedrijfsleven en de Nederlandse overheid geïnspireerd.

Internationale en lokale experts

De studententeams hebben een enorme klus te klaren. Gelukkig nemen de studenten deel aan ontwerpstudio's en krijgen ze feedback van meer dan 20 internationale en lokale experts, waarbij ze zowel leren door te doen als leren van de besten. Coaches willen graag netwerken met de aspirant-veranderaars, zoals eerdere Student Challenges hebben aangetoond. Natuurlijk kunnen de studenten ook veel van elkaar leren, omdat elk team is opgebouwd uit studenten met diverse specialiteiten.

De eerste mijlpaal van de Nature-Based Future Challenge is in februari. Een jury van Bengalese en internationale experts zal de eerste teamrapporten beoordelen en een top 20 selecteren die doorgaan naar de tweede ronde. De grote finale vindt plaats op 11 juni op de Wageningen Campus. De Challenge kan worden gevolgd op de LinkedIn- en Instagram-kanalen van WUR Student Challenges.