Nieuws

Meer voordelen van zee-ijs voor jonge Antarctische krill

Gepubliceerd op
18 juni 2021

Krill-larven kunnen zich in de met ijs bedekte gebieden van de Zuidelijke Oceaan goed voeden met voedsel uit zee-ijs. Uit nieuw onderzoek blijken nu nog meer voordelen van het zee-ijs als leefomgeving in de winter. Zo zijn er minder diertjes die van hetzelfde voedsel hoeven te eten in vergelijking met de diepere waterlagen en biedt het ijs bescherming tegen predatoren. Deze bevinden werden recentelijk in het tijdschrift Polar Biology gepubliceerd.

Voordelen van zee-ijs

De wintermaanden kunnen voor jonge krill, die in de voorafgaande zomer zijn geboren, een zware periode zijn omdat ze nog niet zoals volwassen individuen de reserves hebben opgebouwd die bescherming bieden tegen de voedselschaarste van dit seizoen. Uit eerder onderzoek bleek al dat algen en andere organismen uit zee-ijs de voedselschaarste in het water compenseren. Er zijn echter ook andere diertjes die voedsel nodig hebben in het winterseizoen. Het nieuwe onderzoek toont aan dat er dieper in het water meer concurrentie voor hetzelfde schaarse voedsel is dan voor het voedsel in ijs. Daardoor hoeven de larven het voedsel dus met minder andere diertjes te delen. Daarnaast vormen de kleine krill door hun formaat ook een voedselbron voor bijvoorbeeld pijlwormen, ribkwallen en vlokreeften. De onderzoekers concluderen dat de larven minder last hebben van deze predatoren als ze dichtbij het ijs blijven, omdat die hier minder aanwezig zijn. Het zee-ijs biedt dus ook bescherming.

Het onderzoek werd uitgevoerd tijdens de wintermaanden aan boord van ijsbreker Polarstern (© Jan Andries van Franeker).
Het onderzoek werd uitgevoerd tijdens de wintermaanden aan boord van ijsbreker Polarstern (© Jan Andries van Franeker).

Kennisontwikkeling als beleidsmatige input

Kennis over jonge krill en hun manier van overleven is belangrijk voor het maken van natuurbeschermings- en visserijbeleid voor de Zuidelijke Oceaan.

Ribkwallen zijn één van de potentiele predatoren van jonge krill (© Jan Andries van Franeker).
Ribkwallen zijn één van de potentiele predatoren van jonge krill (© Jan Andries van Franeker).