Nieuws

Mensen met darmkanker gaan nauwelijks gezonder leven

Published on
7 november 2019

Veel mensen volgen niet de richtlijnen voor een gezonde leefstijl, ook niet of nauwelijks na de diagnose darmkanker. En dat terwijl een gezonde leefstijl na zo’n diagnose de prognose kan verbeteren.

Onderzoekers van Wageningen University & Research vroegen zich af welke veranderingen in leefstijl Nederlandse darmkankerpatiënten maken en hoe deze veranderingen met elkaar samenhangen. Deelnemers aan de zgn. COLON-studie, een langlopend onderzoek bij zo’n 2000 darmkankerpatiënten in twaalf Nederlandse ziekenhuizen, werden hiervoor bevraagd. Vlak na de diagnose stelden de onderzoekers schriftelijke vragen over hun voeding, beweging, gewicht, alcoholinname en rookgedrag. Dezelfde vragen werden 6 maanden en 2 jaar na de diagnose weer voorgelegd. Alle deelnemers werden tussen 2010 en 2015 behandeld en hadden geen uitzaaiingen.

Weinig verbeteringen na twee jaar

Uit de antwoorden van de 1072 deelnemers blijkt dat 70% van de mensen minimaal één aspect van hun leefstijl verbeterden. Deze patiënten gingen vooral minder suikerrijke dranken, zoals frisdrank, drinken. Ook aten ze minder rood en bewerkt vlees.

Voor het eerst is onderzocht hoe veranderingen in verschillende aspecten van de leefstijl met elkaar samenhangen. Op basis van de aanbevelingen van het Wereld Kanker Onderzoek Fonds is een leefstijlscore ontwikkeld. Deze leefstijlscore meet hoe goed patiënten aan de richtlijnen voor een gezond gewicht, voldoende bewegen, en gezond eten en drinken voldoen. Uit de meting blijkt dat de totale leefstijlscore twee jaar na de diagnose nauwelijks een verandering liet zien vergeleken met direct bij de diagnose. De reden hiervoor is dat de helft van de deelnemers meerdere aspecten van hun leefstijl veranderden, waarbij ze beter voldeden aan de ene richtlijn, maar slechter aan een andere. Er was geen duidelijk patroon zichtbaar in welke veranderingen in leefstijl gelijktijdig werden gemaakt. Het is belangrijk dat artsen en mensen met kanker samen over leefstijl praten, iets dat nu te weinig gebeurt.

Lees de publicatie: