Nieuws

Mestscheiden bij de bron levert interessante kennis op

article_published_on_label
22 november 2021

In de zoektocht naar oplossingen om in (bestaande) melkveestallen de emissies van ammoniak en broeikasgassen te verminderen, worden er momenteel drie bronscheidingstechnieken op Dairy Campus getest. Dit levert perspectiefvolle oplossingsrichtingen op.

Mest scheiden bij de bron biedt de mogelijkheid om de urine en feces apart te behandelen en levert mestproducten op met veel toepassingsmogelijkheden. In de PPS Betere stal, betere mest, betere oogst kijken we naar deze mestproducten en hoe we deze verder kunnen optimaliseren en later weer toe kunnen passen op het veld. Door naar deze drie onderdelen samen te kijken vindt er minder afwenteling plaats en kunnen we proberen de cirkel te sluiten als het gaat om dier, mest, veld.

In onderstaande video vertelt projectleider Paul Galama over de zoektocht die momenteel gaande is.  Om welke drie systemen gaat het en welke mogelijkheden en uitdagingen levert dit op?  

- Helaas, uw cookie-instellingen zijn zodanig dat de video niet getoond kan worden - pas uw permissie voor cookies aan