Nieuws

Met iedereen kennis delen over biodiversiteit

Gepubliceerd op
25 juni 2021

De verbetering van biodiversiteit staat hoog op ‘de Wageningse agenda’. WUR-onderzoekers zijn op heel veel manieren bezig met onderzoek in dit belangrijke thema. Zij vinden het belangrijk om alle kennis met zoveel mogelijk mensen te delen.

Iedereen heeft te maken met biodiversiteit. Het is overal om ons heen. Van bloemen en bijen, tot bacteriën en regenwouden. Het is essentieel voor de mens, want het staat bijvoorbeeld aan de basis van ons voedsel, een schone lucht.

Biodiversiteit is ook rendabel: webinar en kenniscafé

Volgende week gaan WUR-onderzoekers op verschillende momenten in gesprek met boeren. Hoe passen zij biodiversiteit toe in hun bedrijf? Wat is het belang voor het boerenbedrijf? en Hoe zorg je ervoor dat investeren rendabel is? Tijdens een groot webinar op 30 juni komen al deze onderwerpen aan bod. Een dag eerder gaat onderzoeker Anne van Doorn in gesprek met boeren over ‘Herstel en duurzame benutting van biodiversiteit in de landbouw’. Ze doet tijdens een online kenniscafé, een initiatief van Topsectoren Agri & Food en Tuinbouw & Uitgangsmaterialen.

wagwold.png

Zo zijn er methodes ontwikkeld die kunnen leiden naar nieuwe verdienmodellen voor boeren waarin biodiversiteit meetelt. Een mooi voorbeeld is de Biodiversiteitsmonitor Melkveehouderij. De monitor maakt gebruik van zogeheten ‘kritische prestatie-indicatoren’ (KPI’s). Dit zijn kengetallen voor onder meer de milieudruk, het percentage kruidenrijk grasland op het areaal of het aantal landschapselementen dat wordt onderhouden.

Interessant voor melkveehouders die meetbare biodiversiteitswinst boeken. Dat zou beloond kunnen worden door bijvoorbeeld waterschappen, terreinbeheerders of provincies. Meer hierover is te lezen in het verhaal ‘Meer bloeiende kruiden in de wei’.