Nieuws

Pilot: methaan verbranden

Gepubliceerd op
14 februari 2019

Bij de opslag van mest in de melkveehouderij komt het sterke broeikasgas methaan vrij. Dit verdwijnt de lucht in. Wageningen Livestock Research voert een opmerkelijke proef uit om die emissie terug te dringen.

Experimenteren voor het klimaat

Nederland wil in 2030 jaarlijks 49 procent minder broeikasgas uitstoten dan in 1990. Hoe we dat gaan doen, wordt vastgelegd in een Klimaatakkoord. In de praktijk vinden al tal van proeven plaats om de uitstoot terug te dringen.

Affakkelen van methaan

Onderzoekers van Wageningen Livestock Research coördineren de verschillende pilots in de veehouderij. Zo ook de proef naar het verbranden van methaan.

We willen vaststellen of het werkt, hoeveel het kost en wat het oplevert in de zin van CO2-reductie.
Projectleider Roland Melse