Nieuws

Natuurinclusief handelen bij ondernemers nog niet gangbaar

Gepubliceerd op
17 december 2018

Uit studies over bedrijven en hun maatschappelijke betrokkenheid bij natuur blijkt dat dit nog vooral door kleine, bevlogen ondernemers gebeurt. Grotere bedrijven handelen duurzaam in internationale handelsketens zoals palmolie en koffie, aldus onderzoekers van Wageningen Economic Research.

Natuurinclusief handelen en ondernemen

De afgelopen jaren is er in het natuurbeleid meer aandacht gekomen voor natuurinclusief handelen en ondernemen, ofwel het uitvoeren van bedrijfsactiviteiten die rekening houden met natuur in plaats van ondernemen en natuur als onverenigbaar te zien. Het Planbureau voor de Leefomgeving wilde graag weten op welke manier bedrijven hun maatschappelijke betrokkenheid bij natuur nu vorm en inhoud geven en hoe natuurorganisaties ondernemen.

Uit het literatuuronderzoek blijkt dat meer ondernemers rekening houden met de rol die natuur speelt in hun bedrijf. Ze proberen daarbij vooral de schade te beperken die zij toebrengen aan de natuur. Energiebesparing en duurzaam watergebruik zijn veelal de eerste prioriteiten. Natuurinclusief ondernemerschap blijkt vooral bij kleine, bevlogen ondernemers te gebeuren. Op grotere bedrijven creëren ondernemers toegevoegde waarde in internationale handelsketens door duurzaamheidsinitiatieven uit te rollen en op te schalen.

Integrale benadering

Het verbinden van natuur met bedrijf en maatschappij vraagt om integrale benaderingen van groene vraagstukken. Zo is de zoektocht naar ‘groene verdienmodellen’ uitgebreid en wordt natuur gezien als een economische drager van een heel gebied. In het natuurbeleid levert een integrale benadering de nodige dilemma’s op en blijft geld verdienen met natuur zonder de biodiversiteit te schaden een uitdaging. Toekomstig onderzoek moet zich daarom richten op de motivatie van natuurinclusief ondernemen, en op kansen en belemmeringen voor het opschalen. Verder moet een balans worden gevonden tussen een duurzame, circulaire economie en het behoud van natuur en biodiversiteit.

Lees meer in dit dossier