Nieuws

Nederland draagt bij aan duurzame sojaproductie in herkomstlanden

Published on
26 juli 2018

De Nederlandse diervoedersector is overgegaan op uitsluitend gebruik van gecertificeerde soja in diervoeder, waarvan een deel RTRS-gecertificeerd. Wageningen Economic Research is gevraagd het draagvlak van deze overgang door partijen in de Nederlandse productieketens van dierlijke producten te meten. Daarnaast is ook gekeken of RTRS-gecertificeerde sojaproductie duurzamer is dan niet-gecertificeerde soja.

Om de impact van de transitie naar gecertificeerde soja in veevoer te analyseren, is zowel naar de vraagkant als ook de productiekant gekeken. Er zijn indicatoren en methoden ontwikkeld om de effecten te kunnen meten. Aankoopindicatoren (vraagzijde) zijn gedefinieerd en gemeten in het kader van de a) ondersteuning van de overgang naar RTRS door ketenpartners, b) kwantificering gecertificeerd sojagebruik, c) sectorambities, industrienormen en overeenkomsten met betrekking tot de detailhandel en de toeleveringsketen.

Aan de aanbodzijde is gekeken in welke mate de inkoop van gecertificeerde soja door Nederlandse stakeholders de teelt van soja in de landen van herkomst duurzamer maakt. Op basis van een ontwikkelde Theory of Change zijn relevante duurzaamheidsindicatoren aan de aanbodzijde (sojaproductie) gedefinieerd. Hieruit valt te concluderen dat RTRS-sojatelers duurzamer zijn op een aantal thema’s. Zo hebben ze meer dan gemiddeld bovenwettelijk beschermd areaal. Ook hebben ze geïnvesteerd in bijvoorbeeld de opslag van gewasbeschermingsmiddelen. Een kanttekening: de beschikbare data is vrij gelimiteerd waardoor niet geconcludeerd kan worden dat RTRS-gecertificeerde soja op alle fronten duurzamer is.

Nederland heeft een aandeel van 30% in de wereldwijde consumptie van RTRS-gecertificeerde soja en draagt daardoor bij aan de duurzame productie van soja in herkomstlanden. Alle soja die in Nederland in veevoer gebruikt wordt is gecertificeerd volgens een van de schema’s die voldoen aan de FEFAC Sourcing Guidelines.