Nieuws

Nederlandse kennis kan Iraanse zuivelketen vooruit helpen

Gepubliceerd op
7 juli 2017

De Iraanse zuivelsector kan een hogere kwaliteit zuivel op een duurzamere manier produceren door op de volgende vier terreinen gebruik maken van Nederlandse expertise: melkkwaliteitsborging, voervoorziening inclusief kwaliteitsborging, efficiënt water gebruik en educatie. Op al deze terreinen heeft Nederland veel te bieden. De Iraanse zuivelsector wil graag gebruik maken van Nederlandse kennis om de zuivelketen te versterken en uiteindelijk te kunnen exporteren naar landen in de regio. Een eventuele samenwerking kan ook een positief economisch effect hebben voor Nederlandse bedrijven in de zuivelketen. Wageningen University & Research heeft daarom in opdracht van het ministerie van Economische Zaken de mogelijkheden voor een Nederlands-Iraanse samenwerking onderzocht.

De zuivelproductie in Iran is gestegen tot bijna 9 miljard kg per jaar. Op dit moment is echter de productie en de kwaliteit niet voldoende om te kunnen exporteren. Nederlandse technologie en kennis kan bijdragen aan een betere samenwerking tussen alle schakels in de zuivelketen. Dit om de productie en de kwaliteit van de zuivel naar een hoger niveau te tillen en meer vertrouwen binnen de keten te krijgen. Het door een onafhankelijk instituut objectief vaststellen van de kwaliteit van de melk en uitbetaling op basis van die kwaliteit wordt als een nuttige stap gezien in dat proces.

Water is schaars in Iran en de overheid hecht daarom veel waarde aan een efficiënter gebruik van water. Nederland heeft veel internationale ervaring met waterefficiënte productie van gewassen zowel op boerderijniveau als bij het organiseren van waterbeheer op regionaal en landelijk niveau. Ook het goed  trainen van medewerkers wordt door Iraanse melkveehouders benoemd als een kans voor samenwerking met Nederlandse partners. Daarnaast zorgen de veranderingen in Iran ervoor dat ook melkveehouders zelf meer vaardigheden en kennis nodig hebben rond strategische en economische beslissingen.

Uit het onderzoek blijkt dat een groot deel van de melkproductie in Iran afkomstig is van professionele melkveebedrijven met meer dan 150 koeien. Een deel van deze bedrijven vallen onder holdings die eigendom zijn van de staat. Er lijkt geen beleid te zijn dat gericht is op het ondersteunen van de kleine bedrijven. Ook is er een groot gebrek aan betrouwbare data over de sector. Deze thema’s en ook het importeren van voer (additieven), medicijnen, machines en werktuigen (bijvoorbeeld biogastechnologie), komen uit het onderzoek naar voren als kansen voor de Iraanse zuivelsector. De eerder genoemde vier thema’s hebben echter de hoogste prioriteit.