Nieuws

Nederlandse overheid positief over investering in cellulaire agricultuur

article_published_on_label
15 april 2022

De Nederlandse regering heeft vandaag aangekondigd dat zij €60 miljoen oormerkt ter ondersteuning van de vorming van een ecosysteem rond cellulaire agricultuur, de technologie om dierlijke producten zoals melk en vlees rechtstreeks uit cellen te produceren. Deze rijksbijdrage wordt onder specifieke voorwaarden toegekend uit het Nationaal Groeifonds dat als doel heeft structurele economische groei voor Nederland te creëren, door te investeren in het publieke domein en innovatieve economische sectoren te ondersteunen.

Deze financiële impuls vormt een eerste stap in de richting van de financiering van een groter groeiplan waarin wordt voorgesteld om € 252 - € 382 mln te investeren in cellulaire agricultuur, specifiek het stimuleren van onderwijs op het gebied van cellulaire agricultuur, wetenschappelijk onderzoek, publiek toegankelijke opschalingsfaciliteiten, maatschappelijke integratie (inclusief boeren en consumenten) en innovatie. Met het bredere groeiplan is de verwachting dat een incrementele €10 - €14 miljard in groei van het Nederlands verdienvermogen tegen 2050 kan worden gerealiseerd, met tegelijkertijd significante wereldwijde klimaat-, milieu- en gezondheidsvoordelen. Bijvoorbeeld het voorkomen van ~12 Mton CO2-eq. emissies en 100-130 kton ammoniak per jaar in 2050.

De Nationaal Groeifonds Commissie zegt vandaag over cellulaire agricultuur “Hoewel de producten nog niet in de schappen liggen, is de wetenschap veelbelovend en zijn de eerste bedrijven al actief. De commissie is te spreken over de potentie en de betrokken partijen”.

Over het Nationaal Groeifonds

Met het Nationaal Groeifonds trekt het kabinet de komende vijf jaar € 20 miljard uit voor projectinvesteringen op drie terreinen met de meeste potentie voor structurele en duurzame economische groei. Zie voor meer informatie de website van het Nationaal Groeifonds.

Het voorstel voor financiering is ingediend door een nieuw opgericht consortium van 12 organisaties (universiteiten, NGO's, startups, industrie) genaamd Cellulaire Agricultuur Nederland. De groep is op dit moment de uitvoerende organisatie en toezichtstructuur aan het ontwerpen om het voorgestelde groeiplan uit te gaan voeren, onder de condities aangegeven door de commissie. Naar verwachting komen de middelen tegen het einde van 2022 beschikbaar. De groep zal contacten gaan leggen met potentiële partners die relevant zijn voor de uitvoering van de programma’s.

“We zijn erg enthousiast over het visionaire leiderschap dat de Nederlandse regering vandaag weer laat zien.” aldus Ira van Eelen, namens de Stichting Cellulaire Agricultuur Nederland. “Nederland is de ideale plek voor cellulaire agricultuur om te gedijen. Het heeft een rijke geschiedenis in het leggen van de basis voor cellulaire agricultuur. Het is een wereldwijde koploper op het gebied van biotechnologie en alternatieve eiwit- en voedselinnovatie. Het is de 2e grootste exporteur van traditionele landbouwproducten ter wereld. En we waren het eerste land dat investeerde in publiek onderzoek naar gecultiveerd vlees en presenteerden een proof of concept hamburger aan de wereld. Dit is een mooie manier om duurzaam te kunnen groeien terwijl onze groei op dit moment juist onder druk staat.”

Over Cellulaire Agricultuur Nederland

Cellulaire Agricultuur Nederland is een consortium van Nederlandse universiteiten, startups, impact-/duurzaamheidsorganisaties, waardeketenpartners en biotechversnellers, inclusief BPF, CE Delft, DSM, KindEarth.Tech, Meatable, Mosa Meat, Nutreco, Planet B.io, RESPECTfarms, SDG NL, Those Vegan Cowboys, TU Delft, Unilever en WUR. Ze worden ondersteund door meer dan 40 organisaties zoals regionale ontwikkelmaatschappijen, onderwijsinstellingen, supermarkten en voedselproducenten (variërend van individuele boeren tot multinationals). Allemaal hebben ze als doel om een gezonde, duurzame sector te bouwen rond cellulaire agricultuur, binnen en buiten Nederland.

Kijk voor meer informatie op de website van Cellulaire Agricultuur of volg de LinkedIn-pagina.

Nederland heeft een sterke geschiedenis als het gaat over innovatie in voedselproductie. Deze publieke investering in cellulaire agricultuur is een voorbeeld van de toewijding van de Nederlandse overheid om een voedselsysteem te bouwen dat gezond en duurzaam is. In combinatie met hervormingen in traditionele landbouw en veeteelt kan cellulaire agricultuur een extra optie zijn om te voldoen aan de wereldwijd groeiende vraag naar eiwitten.

Terwijl individuele startups in Cellulaire Agricultuur de afgelopen jaren succesvol private investeringen hebben aangetrokken is deze Groeifonds-financiering expliciet bedoeld om het publieke deel van het ecosysteem te ondersteunen. De verwachting is dat deze impuls de positie van Nederland op het gebied van Cellulaire Agricultuur wereldwijd verder verstevigt en dat Nederland de komende jaren meer bedrijven, meer financiering en meer samenwerking op het gebied van Cellulaire Agricultuur zal aantrekken. Deze aankondiging verandert niet het proces dat individuele bedrijven moeten doorlopen om goedkeuring te ontvangen om hun producten te mogen verkopen, het Europese Novel Foods traject.