Nieuws

Negen vakken winnen de Excellent Education Prize 2021

Gepubliceerd op
25 juni 2021

Tijdens een online ceremonie op 22 juni heeft Wageningen University & Research negen vakken die in het studiejaar 2019-2020 werden gegeven bekroond met de Excellent Education Prize 2021. Alle 22 genomineerde vakken ontvingen een beeldje. De coördinatoren van de negen winnende vakken ontvingen een grotere versie van het beeldje, als teken van hun eervolle overwinning.

In maart 2020 moesten we plotseling al ons onderwijs online verzorgen vanwege de coronamaatregelen. Daarom werd besloten de Excellent Education Prize voor het academisch jaar 2019-2020 op te splitsen in vakken die werden gegeven vóór de pandemie (periode 1 t/m 4) en die tijdens de pandemie gegeven werden (periode 5 en 6).

Daarom vallen er dit jaar negen vakken in de prijzen in plaats van de gebruikelijke vier. Vijf vakken uit de pre-corona tijd, en vier vakken uit de pandemie-periode. Uit het juryrapport: “De jury is onder de indruk van de niet aflatende moeite die docenten deden om WUR studenten excellent onderwijs aan te bieden, ook in tijden van crisis. Het was een genoegen om de genomineerde vakken te beoordelen en rangschikken.”

De winnaars van de Excellent Education Prize 2021
De winnaars van de Excellent Education Prize 2021

Vol lof

De jury is vol lof over de winnaars (zie de citaten uit het rapport).

Over de periodes voor corona:

  • Inleidende vakken: Forest resources: “Buitengewoon gewaardeerd door studenten” en Fundamentals of landscape: “Waarlijk multidisciplinair”
  • Verdiepende vakken: Social justice, Technology and Development: “Studenten gaven aan te vinden dat dit vak verplichte kost zou moeten zijn voor de gehele universiteit”
  • Specialistische vakken: Empowerment for Sustainability: “Stimuleert kritisch denken en is interactief”
  • Grote vakken: Ecological Methods: “Studenten worden gegrepen door het onderwerp (‘ik ging statistiek leuk ging vinden’)”

Over de periodes tijdens de pandemie:

De Excellent Education Prize 2021
De Excellent Education Prize 2021
  • Inleidende vakken: Political Sociology for Development: “Studenten bleven betrokken tijdens lange colleges door de verschillende werkvormen, groepswerk en polls.”
  • Verdiepende vakken: Methodologies for reading sustainable foodscapes: “Methodologie kan erg droge materie zijn, maar in dit vak werd de materie smeuïg gebracht”
  • Specialistische vakken: Ethnobotany: “De jury vond het feit dat thuispractica werden aangeboden heel creatief”
  • Grote vakken: Structure and function of plants: “Een perfect voorbeeld van hoe een online vak gegeven kan worden”