Nieuws

Nevenwerkzaamheden hoogleraren WUR

Gepubliceerd op
25 mei 2021

Foodwatch publiceerde begin november 2020 een rapport Transparantie over nevenwerkzaamheden, waarbij de nevenwerkzaamheden van 24 bijzonder hoogleraren voeding binnen WUR zijn onderzocht. Bij een aantal van de onderzochte bijzonder/buitengewoon hoogleraren waren de nevenwerkzaamheden niet (allemaal) openbaar toegankelijk op de universiteitsprofielpagina. Wageningen University & Research (WUR) vindt transparantie belangrijk. Daarom publiceert WUR een overzichtslijst van de hoogleraren. Op deze lijst staan de aard van de werkzaamheden en de organisatie waar de buitengewoon hoogleraren werken.

22 juni 2021

De nevenwerkzaamheden van 24 hoogleraren, waar Foodwatch in november 2020 terecht over opmerkte dat deze niet duidelijk waren ingevuld, zijn nu volledig en correct geregistreerd in We@WUR. Ook van andere 62 Buitengewoon HoogLeraren (BHL) zijn alle gegevens volledig ingevuld. Hoogleraren hebben een constante en blijvende taak om hun nevenwerkzaamheden te actualiseren en dat is iets waar Wageningen University & Research op blijft toezien. Wij danken Foodwatch voor hun opmerkzaamheid.

Wat doet WUR verder?

  • Alle nieuwe hoogleraren worden expliciet gewezen op hun verplichting om nevenwerkzaamheden (volledig) te vermelden
  • Elk half jaar krijgt elke hoogleraar een herinnering om zijn/haar nevenwerkzaamheden te controleren en indien nodig aan te vullen. Hiervoor is ook aandacht bij de jaarlijkse functioneringsgesprekken tussen de hoogleraren en hun leidinggevende.

25 mei 2021

Wij hebben kennisgenomen van het nieuwe onderzoek van Foodwatch over het publiceren van nevenwerkzaamheden door onze bijzonder hoogleraren. Naar aanleiding van het eerste onderzoek (november 2020) hebben wij beloofd dat het registreren van nevenfuncties prioriteit blijft houden binnen WUR en blijvend onder de aandacht wordt gebracht bij huidige en nieuwe hoogleraren. Dat is en blijft werk in uitvoering. Dat deze inspanningen resultaat hebben, blijkt uit de 17 voedingshoogleraren die hun nevenwerkzaamheden nu wel correct vermelden. Voor de overige 7 gevallen zoeken wij nu uit waarom dat nog niet volledig gelukt is. Het beleid van WUR is en blijft dat alle hoogleraren hun nevenwerkzaamheden transparant vermelden.

10 november 2020

Wageningen University (WU) heeft 65 buitengewoon hoogleraren. Deze hoogleraren werken bij een externe organisatie (onderzoeksinstituten, overheid, bedrijven, NGO) en zijn met een deeltijd aanstelling voor 1 dag in de week gedetacheerd bij WU als hoogleraar. Bij de buitengewone leerstoelen gaat het in principe om leerstoelen die tijdelijk zijn ingesteld (voor een periode van 5 jaar, met mogelijkheid voor een tweede termijn). WUR vermeldt van alle Wageningse buitengewone leerstoelen tevens de financiers van de leerstoelen, zie www.wur.nl/hoogleraren*.

WUR heeft net als andere universiteiten met de Vereniging van Universiteiten (VSNU) afspraken gemaakt over het openbaar maken van relevante nevenfuncties op de profielpagina's van hoogleraren. Alle buitengewoon hoogleraren hebben dan ook met WU een overeenkomst ondertekend waarbij zij zich verplichten hun nevenwerkzaamheden openbaar te maken op hun profielpagina op We@WUR.
Foodwatch constateert echter terecht dat dit niet bij alle onderzochte buitengewoon hoogleraren was gebeurd.

Voor het merendeel van deze buitengewoon hoogleraren is de hoofdfunctie ook de enige ‘nevenwerkzaamheid’, waardoor wellicht verwarring is ontstaan bij het opgeven van deze werkzaamheid als nevenwerkzaamheid. Deze (hoofd)werkzaamheden staan wel transparant vermeld op bovengenoemde website. WUR heeft alle buitengewoon hoogleraren nogmaals benaderd en dringend verzocht de tekortkomingen rond nevenwerkzaamheden in het systeem op korte termijn aan te passen! Het registreren van de nevenfuncties van (bijzonder) hoogleraren blijft prioriteit binnen WUR en zal blijvend onder de aandacht worden gebracht en worden gemonitord.
  
*Onderzoeksresultaten hebben pas impact als ze in de maatschappij toepassing vinden. Samenwerking leidt tot het vinden van antwoorden op de grote vraagstukken en transities binnen landbouw, gezonde voeding en leefomgeving. Daarom werkt WUR intensief samen met overheden, onderzoeksinstellingen, bedrijven, en maatschappelijke organisaties.