Nieuws

Nico Heerink benoemd tot persoonlijk hoogleraar

Gepubliceerd op
28 juni 2019

De raad van bestuur van Wageningen University & Research heeft Nico Heerink benoemd tot persoonlijk hoogleraar bij de leerstoelgroep Ontwikkelingseconomie. Zijn onderzoek richt zich op de invloed van beleid op beslissingen van rurale huishoudens in ontwikkelingslanden. Ook kijkt hij naar de gevolgen van die beslissingen voor het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, kwaliteit van de natuurlijke omgeving en de hoeveelheid en kwaliteit van het geproduceerde voedsel.

Nico Heerink studeerde eind jaren zeventig, begin jaren tachtig Econometrie in Groningen, waarbij hij zich gaandeweg specialiseerde in Ontwikkelingseconomie. Na zijn studie deed hij drie jaar lang PhD onderzoek naar relaties tussen inkomensverdeling, bevolkingsgroei en economische ontwikkeling in het Italiaanse Florence aan het European University Institute. In 1991 rondde hij dit onderzoek succesvol af met een promotie. 

Intussen was Nico Heerink in 1989 aangesteld als universitair docent bij de leerstoelgroep Ontwikkelingseconomie aan de Landbouwuniversiteit Wageningen. Oorspronkelijk was hij de macro-econoom van de groep, maar gaandeweg richtte zijn onderzoek zich steeds meer op de invloed van macro-beleid op rurale huishoudens. Aanvankelijk deed hij dit onderzoek in West en Oost Afrika, maar sinds midden jaren negentig hoofdzakelijk in China. Hij werkt daarbij intensief samen met lokale collega’s aan Nanjing Agricultural University en enkele andere Chinese instellingen, daarbij gebruik makend van wederzijdse kennisvoordelen.  

Van 2004 – 2006 neemt hij onbetaald verlof, en werkt hij drie jaar lang in Beijing als China Office coördinator van het International Food Policy Research Institute (IFPRI). Gedurende deze tijd specialiseert hij zich verder in rurale beleidsvraagstukken in China, en verwerft daarnaast meer kennis en inzicht in de Chinese taal en cultuur.

In 2007 keert hij terug in Wageningen als universitair hoofddocent bij de leerstoelgroep Ontwikkelingseconomie. Sinds 2008 heeft hij tevens een parttime aanstelling als gasthoogleraar aan Nanjing Agricultural University bij het China Centre for Land Policy Research. Ook was hij van 2012 tot en met 2016 parttime gasthoogleraar aan Zhejiang University in Hangzhou, China.

In zijn colleges gebruikt Heerink eigen onderzoekservaring op een aantal manieren. Zo start hij een tweedejaars BSc-vak met een illustratie van de vijf thema's voor groepsopdrachten (migratie, gender, land, water, risico & onzekerheid) door relevante voorbeelden te presenteren van problemen waarmee plattelandsgezinnen te maken hebben die Heerink tijdens zijn eigen onderzoeksactiviteiten in Afrika en in China tegenkwam.