Nieuws

Nieuw model maakt zichtbaar welke grondstoffen en afvalstromen WUR binnenkomen en verlaten

Gepubliceerd op
10 februari 2023

Welke grondstoffen en hoeveel komen er binnen bij Wageningen University & Research (WUR) – en hoe gaan ze eruit? Een volledig nieuw managementmodel, dat nog nergens anders wordt gebruikt, geeft daar antwoord op. Met de informatie uit het model kunnen stappen worden gezet om deze grondstoffenstroom circulair te maken.

WUR streeft namelijk naar een halvering van het gebruik van (abiotische) grondstoffen voor 2030 ten opzichte van 2014 en wil daarnaast de afvalstroom aanpakken. Met het nieuwe model en de mogelijkheden die het biedt, ontwikkelt WUR zich in de richting van een circulaire bedrijfsvoering.

Material Flow Management-model

Dit doet WUR niet alleen. Sinds vorig jaar werkt WUR samen met PreZero en Witteveen+Bos. Door grip te krijgen op de grondstoffen die via inkoop de organisatie instromen, kan de uitstroom van grondstoffen, in de vorm van afval, verduurzaamd worden door meer hergebruik, refurbishment of recycling. Daarom heet dit ook geen afval management meer, maar ‘material flow management’. Door het reduceren van afval en het creëren van waarde uit de afvalstromen bespaart WUR geld dat vervolgens in circulaire innovaties wordt geïnvesteerd.

Een digitaal model brengt grondstoffen in kaart

Om de inkomende grondstoffen in kaart te kunnen brengen ontwikkelde partner Witteveen+Bos een digitaal Material Flow Management-model. Hiermee worden alle inkomende grondstoffenstromen in kaart gebracht. Als basis wordt hiervoor data uit het inkoopsysteem van WUR gebruikt. Deze financiële data worden vertaald naar grondstoftypes (bijvoorbeeld papier of plastic), massa, gebruik en andere aspecten. Die data wordt weer gekoppeld aan afvaldata van PreZero.

Versimpelde weergave van een grondstoffenstroom analyse binnen WUR
Versimpelde weergave van een grondstoffenstroom analyse binnen WUR

“Met dit model krijgen wij inzicht,” benadruk Saskia Dijkhuis, beleidsmedewerker bij het Facilitair Bedrijf van WUR. “Op basis daarvan kunnen we samen met onze partners acties ondernemen om de afvalstroom te reduceren. We kijken daarbij eerst naar het voorkomen van input, dat wil zeggen minder grondstoffen die WUR binnenkomen. Vervolgens komen hergebruik of recycling aan bod.”

10 procent van het afval zijn papieren handdoekjes

Een goed voorbeeld: uit het model komt naar voren dat papieren handdoekjes circa 10 procent van de totale afvalmassa van de WUR uitmaken. De tissues werden vergeleken met bijvoorbeeld elektrische handdrogers en doekjes van textiel, aan de hand van bestaande literatuur. De elektrische handdrogers kwamen bijvoorbeeld als beste uit de Life Cycle Assessment-test, een test die de milieu-impact van een product berekend, inclusief de verwachte levensduur. Nu wordt onderzocht wat de verschillende consequenties zijn van de overgang naar een manier om handen te drogen en hoe WUR dit in een komende aanbesteding zo circulair mogelijk kan uitvragen.

In de toekomst nog gedetailleerder

Het Material Flow Managment-model is inmiddels in gebruik genomen en wordt de komende jaren verfijnd en aangevuld met inzichten die WUR en de partners opdoen. “Zo willen we de grondstoffenstromen gedetailleerder in kaart brengen, bijvoorbeeld op polymeertype. Dat biedt weer kansen voor een meer optimale scheiding en recycling,” zegt Dijkhuis.