Nieuws

Nieuw op de campus: Onderzoeksfaciliteit voor naoogsttechnologie en robotica

Gepubliceerd op
23 juli 2017

Een nieuwe onderzoeksfaciliteit op de campus. Binnen deze faciliteit (gesitueerd naast Axis) zal onderzoek worden gedaan naar de houdbaarheid van versproducten en de mogelijkheden voor robots binnen de agrifood sector.

Veel van deze onderzoeksfaciliteiten zitten nu verspreid door Axis. Binnenkort zitten verschillende expertises zoals naoogstechnologie, robotica, bewaren, houdbaarheid, logistiek en verpakken samen onder een dak en wordt er gewerkt met hightech testfaciliteiten en apparaten.

De faciliteit wordt een zogenaamde one-stop shop, waar ketenpartners vanuit bijvoorbeeld de groente-, fruit en bloemensector kunnen samenwerken met Wageningse onderzoekers om de verliezen rond na oogst tot een minimum te beperken.

Er is de gelegenheid om workshops, trainingen en bijeenkomsten te volgen of zelf te organiseren. Belangrijke reden voor het inrichten van een dergelijke faciliteit is dat er steeds meer eisen worden gesteld aan de kwaliteit van verse producten maar er tegelijkertijd veel voedsel wordt verspild. In deze naoogstfase is nog veel winst te behalen.

In oktober 2017 is de faciliteit volledig klaar voor gebruik.

Voor een overzicht van de onderzoeksmogelijkheden kijk op de plattegrond.