Nieuws

Nieuwe Europese Marie Curie trainingsprojecten goedgekeurd

Gepubliceerd op
11 juni 2020

In de recente Innovative Training Network (ITN) call participeert WUR in negen projecten, waarvan twee als coördinator: EATFish en TRANSIT. Daarmee wordt de komende jaren verder gewerkt aan trainingen voor onderzoeksvaardigheden voor jonge onderzoekers en professionals.

EATFish

Aquacultuur is de snelst groeiende sector in de voedingsindustrie sinds de jaren zeventig. Tegelijkertijd zijn er zorgen over de manier waarop we voedsel verbouwen en vervoeren over de hele wereld. Duurzame aquacultuur wordt gezien als de "beste en meest haalbare" manier om voldoende zeevruchten voor menselijke consumptie te telen, in lijn met de VN-doelstellingen voor duurzame ontwikkeling.

EATFish werkt met een multidisciplinair consortium van universiteiten, onderzoeksinstellingen en partners uit het bedrijfsleven aan innovatief onderzoek, niet alleen over de biologie en technische aspecten van aquacultuur, maar integreert ook de sociaaleconomische en beleidsaspecten van aquacultuur. Zo wil het trainingsproject werken aan verdere circulatie aquacultuur, het verbeteren van diergezondheid en -welzijn, nieuwe producten ontwikkelen, duurzame ontwikkeling van de sector stimuleren en de vaardigheden en competenties van professionals in de sector verbeteren.

Stel uw vraag over EATFish aan

TRANSIT

Vanwege de behoefte van de consument aan gezondere voedingsproducten zoekt de voedingsmiddelenindustrie naar alternatieven voor suiker, zout en vet. De consument associeert ‘gezonder’ ook met zo min mogelijk bewerking of kunstmatige toevoegingen. De afgelopen decennia zijn er grote inspanningen geleverd om innovatieve en duurzame voedseltechnologieën te ontwikkelen die veilige, voedzame voedingsmiddelen kunnen leveren met hoog reuk- en smaakbeleving die voldoen aan de eisen van de consument. De voedingsindustrie gebruikt deze nieuwe duurzame technologieën momenteel nog maar zeer beperkt. Dat komt door het nog beperkte assortiment in gerealiseerde toepassingen, beheersing van microbiële voedselveiligheid en kwaliteit en opschaling van procesapparatuur. Ook de acceptatie van de technologieën door de consument speelt een belangrijke rol.

TRANSIT brengt dertien deelnemende organisaties uit acht Europese landen samen om ze te trainen in de mogelijkheden van de duurzame technologieën en daarmee hun toepassing te stimuleren. Samen met industriële partners breiden ze het aanbod voor toepassing uit en schalen ze apparatuur op. Belangrijk daarbij is dat studies naar consumentenacceptatie ondersteuning bieden aan verdere toepassing van de geoptimaliseerde technologieën in de voedingsindustrie.

Stel uw vraag over TRANSIT aan

Innovative Training Network

ITN is een onderdeel van de call voor Marie Skłodowska-Curie Action (MSCA) van Europese Commissie. ITN voorziet in de (competitieve) financiering van trainingen op het gebied van onderzoek voor doctoraal programma’s die worden georganiseerd door netwerken van universiteiten en onderzoeksinstituten. Naast de bovengenoemde projecten speelt WUR een rol in zeven andere goedgekeurde projecten van de in totaal 149 startende projecten.