Nieuws

Nieuwe interdisciplinaire onderzoeksinitiatieven om de SDG’s aan te pakken

Gepubliceerd op
23 april 2020

Het Interdisciplinary Research and Education Fund (INREF) van Wageningen Universiteit heeft vijf nieuwe seed kapitaal projecten toegekend. Nu het belang van samenwerking tussen disciplines en landen toeneemt, stimuleert INREF-initiatieven op het gebied van interdisciplinair onderzoek. Alle toegekende projecten richten zich op het verwezenlijken van duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable Development Goals -SDGs) in samenwerking met partners in lage en midden inkomenslanden. Het bescheiden budget is bedoeld om een volledig programmavoorstel te kunnen ontwikkelen, voor INREF of een andere organisatie. De toegekende projecten zijn gevarieerd in onderwerp en land.

Veerkracht van beschermde marine parken

Het project ‘Building the resilience of Marine protected areas in an age of growing tourism and climate change’ (bouwen aan de veerkracht van beschermde maritieme gebieden in een tijd van toerisme en klimaatverandering), dat wordt uitgevoerd met partners in Indonesië en de Cariben, richt zich op verschillende SDGs zoals SDG 14 (leven onder water) en SDG 13 (klimaatverandering). Toerisme is een belangrijke sector voor het behalen van de SDGs in ontwikkelende kleine eilanden (small island developing states (SIDS)) en eilandengroepen (UNDP-UNWTO 2017). Bijvoorbeeld in relatie tot zinvol werk, economische groei (SDG 8) en verantwoorde consumptie voor productie (SDG 12). (Coördinator Lisa Bekking)

Biodiversiteit voor voedsel

Het project ‘Biodiversity for food: cultivating resilience for planetary health’ (biodiversiteit voor voedsel: veerkracht cultiveren voor een gezonde planeet), uitgevoerd met partners in Brazilië, richt zich op SDG 15 (Leven op land), SDG 13 (klimaataanpak) en SDG 1 (geen armoede). Hoeksteen van het project is de relatie tussen biodiversiteit en voedselproductie in Brazilië. Daarnaast streeft het project naar de ontwikkeling van een toegankelijke markt voor kleine boeren, waarbij risico’s en onzekerheden worden beperkt (SDG 1).
(Coördinator Filipe Cunha)

Veranderingen in het zaad systeem

Dit project richt zich op het mogelijk maken van verantwoorde wijzigingen in het zaadsysteem middels gender-feedback op schaal en het gebruik van tricot-tests en aanverwante methoden en strategieën om informatie afgifte te vergroten. Het project wordt uitgevoerd met partners als CGIAR en plaatselijke partijen uit oost Afrika en mogelijk India. Het project heeft betrekking op SDG 5 (gendergelijkheid) en SDG 10 (verminderde ongelijkheid). Door deze SDGs aan te pakken zal het project ook SDG 1 (geen armoede) en 2 (nul honger) en 13 (klimaat aanpak) raken. (Coördinator Cees Leeuwis)

Leven met vuur

Het project ‘Living with fire – linking North and South’ (leven met vuur, Noord en Zuid verbinden), betrekt verschillende mondiale partners zoals FAO en IAWF. Dit project richt zich voornamelijk op SDG 15 (leven op land), SDG 13 (Klimaat aanpak) en SDG 11 (duurzame gemeenschappen). Het project stimuleert duurzame ontwikkeling van land-ecosystemen, het terugdringen van de schadelijke effecten van klimaatverandering en het vergroten van de veerkracht en het aanpassingsvermogen van gemeenschappen. (Coördinator Cathelijne Stoof)

Sahel oplossingen

Binnen de context van de Sahel zijn vrijwel alle SDGs relevant, vanwege de uitdagingen in het ontwikkelen van de Sahel landen. Het programma ‘New solutions for the Sahel: interdisciplinary research on agricultural innovation, spatial planning and institutional reform (NSS)’ (nieuwe oplossingen voor de Sahel: Interdisciplinair onderzoek op gebied van landbouwinnovatie, ruimtelijke planning en institutionele hervormingen) richt zich voornamelijk op SDGs 1-3, 10, 13, 15-16 op de gebieden van voedselzekerheid, ongelijkheid, en de cruciale rol van vrede, recht en krachtige instituten. (Coördinator Han van Dijk)