Nieuws

Nieuwe internationale samenwerking gaat onderzoek in de voedingswetenschap bevorderen

Gepubliceerd op
9 april 2014

De New York Academy of Sciences slaat de handen ineen met Wageningen University voor onderzoekssamenwerking op het gebied van voedingswetenschappen tussen bedrijven, de academische wereld en financiers.

Gisteren hebben het Sackler Institute for Nutrition Science van de New York Academy of Sciences en de Afdeling Humane Voeding van Wageningen UR (University & Research centre) aangekondigd te gaan samenwerken om gericht, gecoördineerd internationaal onderzoek naar de voeding van moeder en kind mogelijk te maken. De samenwerking maakt deel uit van een aantal activiteiten die gericht zijn op het bevorderen van de wereldwijde inspanningen, samenwerking en financiering om tot wetenschappelijke, evidence-based oplossingen voor slechte voeding te komen en deze door te voeren.

Binnen deze  samenwerking  wordt het “Forum on International Maternal and Child Nutrition: Initiating Research through Multi-Stakeholder Collaborations” georganiseerd op 16 en 17 juni 2014 in Hotel De Wageningse Berg te Wageningen. Het doel van dit forum, dat uit verschillende besloten en openbare bijeenkomsten bestaat, is om precompetitieve, gezamenlijke financiering voor het onderzoek veilig te stellen.


De samenwerking maakt deel uit van een aantal gecoördineerde activiteiten om de internationale gemeenschap verder te mobiliseren voor de implementatie van de onderzoeksagenda die de Wereldgezondheidsorganisatie WHO in 2012 heeft ontwikkeld in samenwerking met experts uit de academische wereld en non-profitorganisaties: A Global Research Agenda for Nutrition Science. Het forum biedt een platform voor enige belangrijke beïnvloeders in de voedingswetenschap, het bedrijfsleven, de filantropie en de academische wereld.

Tijdens het evenement staat de voeding van moeder en kind over de hele wereld centraal, waarbij er specifieke onderzoeksdoelstellingen zijn geformuleerd voor meisjes in de pubertijd, heterogeniteit in respons op interventies, betere vaststelling van de voedingsinname, en opschalen van voedingsprogramma’s.

 “Het aanhoudende en omvangrijke probleem van slechte voeding en de alarmerende toename van overgewicht in lage- en middeninkomenslanden moet dringend worden onderzocht en aangepakt”, aldus prof. Frans Kok, Hoofd Afdeling Humane Voeding van Wageningen University. “Met name in de pubertijd en voordat vrouwen zwanger worden, is goede voeding belangrijk om de nieuwe generatie een gezonde start te geven, wat later in het leven ook weer voordelen biedt. Onderzoek is van essentieel belang om stakeholders de kans te geven deze doelgroepen optimale voeding aan te bieden.”

“Onze samenwerking met Wageningen UR is de eerste in een hopelijk lange reeks samenwerkingsverbanden met verschillende excellente centra wereldwijd en onderstreept de internationale, geïntegreerde aard van de voedingswetenschap. Samen spelen we een sleutelrol bij het oplossen van het voedingsprobleem. We verwachten dat het forum zal leiden tot een meer gestroomlijnd en gecoördineerd systeem, waarbij het onderzoek kan worden gecentreerd rond kritieke kwesties met betrekking tot de voeding van moeder en kind”, zegt dr. Mandana Arabi, directeur van het Sackler Institute for Nutrition Science van de New York Academy of Sciences.

Wageningen University

Wageningen University maakt deel uit van Wageningen UR (University & Research centre). Wageningen University heeft als missie "to explore the potential of nature to improve the quality of life". Binnen Wageningen UR bundelen negen gespecialiseerde en meer toegepaste onderzoeksinstituten en Wageningen University hun krachten om bij te dragen aan de oplossing van belangrijke vragen in het domein van gezonde voeding en leefomgeving. Met circa 30 vestigingen (in Nederland, Brazilië, Chili, Ethiopië en China), 6.000 medewerkers en 9.000 studenten is Wageningen UR wereldwijd een van de belangrijkste organisaties binnen haar domein. Problemen worden integraal benaderd en er is nauwe samenwerking tussen de exacte wetenschappen en de technologische en sociale disciplines. Dat is de Wageningen Aanpak.

Het Sackler Institute for Nutrition Science

Het Sackler Institute for Nutrition Science van de New York Academy of Sciences heeft tot doel om onderzoek en kennis op het gebied van voedingswetenschap te stimuleren, gemeenschappen te mobiliseren en onderzoeksresultaten te vertalen naar de praktijk. Het instituut creëert een overkoepelend, gecoördineerd netwerk voor verschillende sectoren, disciplines en locaties dat een open communicatie bevordert, de uitwisseling van informatie en middelen stimuleert, de volgende generatie wetenschappers vormt, en van invloed is op de ontwikkeling van communautaire maatregelen en veranderingen met betrekking tot de openbare orde. Ga voor meer informatie naar www.nyas.org/nutrition.

The Sackler Institute for Nutrition Science

The Sackler Institute for Nutrition Science at the New York Academy of Sciences is dedicated to advancing nutrition science research and knowledge, mobilizing communities, and translating this work into the field. The Institute is generating a coordinated network across sectors, disciplines, and geographies that promotes open communication; encourages exchange of information and resources; nurtures the next generation of scientists; and affects community intervention design and public policy changes. Visit www.nyas.org/nutrition for more information.

image.jpg

De New York Academy of Sciences

De New York Academy of Sciences is een onafhankelijke non-profitorganisatie die sinds 1817 wereldwijd een bijdrage levert aan het stimuleren van de wetenschap, de technologie en de maatschappij. Met 22.000 leden over de hele wereld creëert de Academy een internationale wetenschappelijke gemeenschap ten behoeve van de mensheid. De missie van de Academy is om de wetenschappelijke vooruitgang te stimuleren, een bijdrage te leveren aan grote internationale maatschappelijke uitdagingen door middel van wetenschappelijke oplossingen, en de wetenschappelijke kennis van individuen in de maatschappij te vergroten. Ga voor meer informatie naar www.nyas.org.