Nieuws

Nieuwe methode om hittestress in steden te managen

Gepubliceerd op
23 maart 2015

Tot op heden was er geen goede methode om de effecten van het Urban Heat Island-effect in steden in kaart te brengen. De leerstoel Meteorologie en Luchtkwaliteit van Wageningen University heeft samen met het adviesbureau Witteveen+Bos en het KNMI een methode ontwikkeld om de risico’s van hittegolven tot op wijkniveau inzichtelijk te maken. Dat opent voor het eerst de weg naar gerichte lokale maatregelen.

Effect van hittegolven is groot

Dat de opwarming van de aarde niet alleen invloed heeft op de natuur, maar ook op ons dagelijkse leven is bekend. Bij hittegolven neemt het sterftecijfer vooral onder kwetsbare groepen bewezen toe. In 2003 bijvoorbeeld waren er in Europa in totaal zo’n 45.000 extra sterfgevallen door de hittegolf. Ook is aannemelijk dat hittegolven de komende jaren in aantal zullen toenemen, en dat ze intenser en langduriger worden. Het effect van hittegolven in stedelijke gebieden is groter dan in landelijke gebieden. Ook luchtverontreiniging speelt een rol, want tijdens hittegolven zijn de omstandigheden ongunstig voor de luchtkwaliteit. Het is daarom van groot belang om een betrouwbare methode te hebben om alle effecten van hittegolven te kwantificeren, zodat op basis daarvan maatregelen kunnen worden genomen. Die methode is er nu: UCAM.

Kwantificeren van hittegolven met UCAM

UCAM (Urban Climate Assessment & Management) bepaalt de invloed van de stedelijke omgeving op hitte-gerelateerde gezondheidsrisico's. Naast het objectief bepalen van die risico's biedt de methode een houvast bij de beoordeling van de ernst van deze risico's. Ook geeft de methode inzicht in mogelijke oplossingen op het gebied van planologische veranderingen en de effecten hiervan. Daarbij gaat het niet alleen om bestaande bebouwing. De methode kan ook zinvol worden ingezet bij nieuwbouw, zodat die beter toegerust kan worden om de gevolgen van hitte te verminderen. De methode is nog niet toegepast in Nederland, wel in een wijk in Gent, België.

Download rapport: