Nieuws

Nieuwe richtlijnen voor invriezen van dierlijk genetisch materiaal nu online beschikbaar

Gepubliceerd op
9 februari 2023

Het invriezen van genetische bronnen in genenbanken is een van de doeltreffendste methoden om genetische diversiteit op korte en lange termijn te behouden. Beheerders van genenbanken, beleidsmakers en andere belanghebbenden kunnen nu gebruik maken van de recente publicatie "Innovations in Cryoconservation of Animal Genetic Resources" ter aanvulling en actualisering van de bestaande FAO Guidelines on Cryoconservation of Animal Genetic Resources. Dit document kan gebruikt worden als handleiding bij het bepalen van de doelen en uitvoeringsmethoden van cryoconservering.

De richtlijnen gaan over aanbevelingen voor genenbankbeheer, reproductiefysiologie en cryoconservering, genomische karakterisering van opgeslagen materiaal, datamanagement en het gebruik van opgeslagen materiaal bij het beheer van levende populaties van landbouwhuisdieren.

De totstandkoming van de nieuwe richtlijnen werd gecoördineerd door de Food and Agriculture Organisation (FAO) van de Verenigde Naties in samenwerking met Nordgen. Wetenschappers van het Centrum voor Genetische Bronnen (CGN) en Wageningen Livestock Research (WLR) hebben een sleutelrol gespeeld in de ontwikkeling ervan.

Beheer van genetische diversiteit via genenbanken

Genetische diversiteit van landbouwhuisdieren is essentieel voor veehouders om om te kunnen gaan met uitdagingen zoals klimaatverandering, nieuwe ziekten, competitie om natuurlijke hulpbronnen en veranderingen in de vraag naar dierlijke voedingsmiddelen. De huidige afname van genetische diversiteit vormt een extra obstakel voor duurzame veehouderij. Om de genetische diversiteit op korte en lange termijn te waarborgen is het belangrijk genetisch materiaal in te vriezen, zodat de eigenschappen ervan behouden blijven voor de toekomst.

De Europese Unie erkent het belang van de cryoconservering van dierlijke genetische bronnen en de behoefte aan daarmee verband houdend onderzoek. Via het Horizon2020-financieringsprogramma voor wetenschappelijk onderzoek heeft de Europese Unie het IMAGE-project (Innovative Management of Animal Genetic Resources) financieel gesteund. De nadruk lag hierbij op genenbanken voor dieren. Genenbanken passen in de context van het ‘Global Plan of Action for Animal Genetic Resources’ dat is ontwikkeld en aangenomen door de lidstaten van de FAO. De FAO behoorde ook tot de partners in het IMAGE-project.

Aanvulling en actualisering van de FAO-richtlijnen

Eén van de vijf te leveren producten van het IMAGE-project was een evaluatie van de vorige richtlijnen en aanbevelingen voor de inhoud van een nieuw document. In het nieuwe document worden deze aanbevelingen behandeld en wordt ook rekening gehouden met de resultaten van andere onderzoeksresultaten vanuit het IMAGE-project. Sinds de ontwikkeling en publicatie van de vorige richtlijnen is er veel veranderd. Vooral het toegenomen besef van de mogelijkheden om actief gebruik te maken van ingevroren materiaal ter verbetering van het beheer van levende populaties, in plaats van louter als ‘verzekeringspolis’ om rassen voor uitsterving te behoeden, is een belangrijke factor.