Nieuws

Nieuwe toolbox helpt keuzes te maken over voedselsystemen

Gepubliceerd op
25 februari 2021

De toolbox is ontwikkeld door Wageningen University & Research en KIT Royal Tropical Institute met financiering van Netherlands Food Partnership. Hij levert praktische handvatten voor beleidsmakers, NGO’s en onderzoekers, in de vorm van een effectieve en inclusieve analysemethode voor voedselsystemen in lage- en middeninkomenslanden.

Organisaties denken: waar moeten we beginnen, hoe maken we zoiets complex als voedselsystemen behapbaar?
Herman Brouwer, senior adviseur bij Wageningen Centre for Development Innovation

Herman Brouwer, vervolgt: “Organisaties denken: waar moeten we beginnen, hoe maken we het behapbaar? Wat is de toegevoegde waarde ervan voor ons in de dagelijkse praktijk? De toolbox voor besluitvorming over voedselsystemen helpt je om een beslissing te maken over welke soort voedselsystemenanalyse er kan worden opgezet en uitgevoerd aan de hand van een specifieke context of budget. Wat de voedselsysteembenadering zo interessant maakt, is dat er meerdere problemen mee worden aangepakt: niet alleen de voedselzekerheid komt aan bod, maar ook duurzaamheidskwesties, een eerlijke prijsstelling en gezonde voeding. De voedselsysteembenadering helpt om al deze dimensies scherp te krijgen en alternatieven naast elkaar te zetten. De toolbox helpt om synergiën te vinden en een goede afweging te maken tussen soms onverenigbare doelen.”

De toolbox voor besluitvorming over voedselsystemen helpt je om een beslissing te maken over welke soort voedselsystemenanalyse er kan worden opgezet en uitgevoerd aan de hand van een specifieke context of budget.
Herman Brouwer, senior adviseur bij Wageningen Centre for Development Innovation

Samenwerking WUR, KIT en NFP

“De samenwerking tussen WUR en KIT kwam op natuurlijke wijze tot stand, aangezien beide partijen ervaring hebben met onderzoek, beleid en praktijk op het gebied van voedselsystemen”, vertelt Helena Posthumus, senior adviseur bij KIT.

“We wilden deze toolbox aantrekkelijk maken voor beleidsmakers en mensen die zich in de praktijk bezighouden met voedselsystemen, en daarnaast wilden we de toolbox ook nuttig maken voor andere onderzoekers. De toolbox stimuleert mensen om voedselsystemen vanuit verschillende invalshoeken te bekijken, met een praktische benadering om kennis om te zetten in actie en een goede basis te leggen voor de besluitvorming.

De toolbox wordt gefinancierd door Netherlands Food Partnership (NFP). Myrtille Danse, directeur van NFP vertelt: “We hebben de ontwikkeling van de toolbox gesteund als onderdeel van ons onderzoek naar de manier waarop het concept ‘voedselsystemen’ een toegevoegde waarde kan hebben voor ontwikkelingsorganisaties en het bedrijfsleven. Momenteel wordt de voedselsysteembenadering vooral toegepast als conceptueel onderzoeks- en beleidskader. Volgens ons biedt een meer praktische aanpak ook veel kansen. Agrarische professionals uit onze ‘Community of Practice’ over voedselsystemen hebben een bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van de toolbox, met name om te zien hoe hiermee praktische stappen kunnen worden gezet voor systeemverandering. Zij geven aan dat de toolbox enorm handig is voor te zijn bij het vinden van manieren om te werken aan de transformatie van voedselsystemen.”

Dit jaar gaan WUR, KIT en NFP meewerken aan allerlei events over de transformatie van voedselsystemen, zoals de United Nations Food Systems Summit. Danse: “Gedurende het jaar bieden we nog veel meer organisaties de gelegenheid om vertrouwd te raken met de toolbox.”

Open access toolbox

Overheden en NGO’s kunnen de open-access toolbox gebruiken voor de ontwikkeling van preciezere (beleids)interventies voor voedselsystemen. Ook kunnen onderzoekers met de toolbox een meer actiegerichte analyse van voedselsystemen ontwikkelen, om verder te kijken dan hun onderzoek en tot duidelijk omschreven doelstellingen te komen.

Meer weten?

Neem dan contact op met onze expert, Herman Brouwer.

U kunt u ook inschrijven om op de hoogte blijven van gerelateerde activiteiten.