Nieuws

Nieuwe zeeworm (Syllis vittata) gevonden aan gasplatform in Noordzee

Gepubliceerd op
26 juni 2017

Er zijn twee exemplaren van een zeeworm, die tot nu toe nog niet in Nederlandse wateren was gesignaleerd, aangetroffen in de Noordzee aan een gasplatform 11 km ten Noord-Westen van de kust van Vlieland. Het bleken twee exemplaren te zijn van de soort Syllis vittata (Polychaeta: Syllidae).

De wormen hadden zich vastgezet aan de poten van het gasplatform; een van de vele kunstmatige riffen in de Noordzee. Deze riffen vormen een goede vestigingsgrond voor bodemdieren. Joop Coolen, marien ecoloog bij Wageningen Marine Research, was één van de onderzoekers die de zeeworm heeft gevonden. Hij had in zijn promotieonderzoek al aangetoond dat gasplatforms nieuwe leefgebieden vormen voor bodemdieren in de Noordzee.

Voor het eerst in Nederlandse wateren

De gevonden exemplaren waren 10,75 mm lang en 0.9 mm breed met een breed, robuust en cilindrisch lijf met 40 schubben met een donkere streep op elk segment. Een gedetailleerde beschrijving en foto’s staan in het artikel ‘First record of Syllis vittata (Polychaeta: Syllidae) in the Dutch North Sea’. Na identificering is de soort toegevoegd aan referentiecollectie van bodemdieren van Wageningen Marine Research.

De soort Syllis vittata komt vrij algemeen voor in de Britse wateren van de Middellandse Zee, bij Marokko en  bij de Canarische Eilanden. De soort is ook gesignaleerd bij de Zuid-Afrikaanse kust, nabij Mozambique en in de Indische Oceaan bij Natal. Het is voor het eerst dat deze soort zeeworm gevonden is in de Nederlandse wateren. Verdere monitoring is nodig om vast te stellen of het hier om een incidentele vondst gaat of dat deze soort zich verder in de Noordzee gaat verspreiden.

Positieve invloed van kunstmatige riffen

Onderzoeker Joop Coolen had in zijn promotieonderzoek al geconstateerd dat kunstmatige riffen in de Noordzee een positieve invloed hebben op de biodiversiteit in de Noordzee. Daarbij kun je denken aan (resten van) olie- en gasplatforms, windturbines en scheepswrakken. Als de fundamenten van de riffen op een zandbodem staan kan de lokale biodiversiteit zelfs verdubbelen. Voor het ecosysteem in de Noordzee heeft het dus meerwaarde om de kunstmatige riffen niet weg te halen. Ze kunnen bepaalde soorten helpen bij de verspreiding naar veraf gelegen plaatsen op zee. De afstand tussen de riffen is kleiner, waardoor de overlevingskans groter is en de soorten zich in kortere tijd kunnen verspreiden; het ‘stepping stone effect’. Mogelijk heeft dit stepping stone effect bijgedragen aan de vondst van deze soort zeeworm in de Noordzee nabij Vlieland.