Nieuws

Nota Herziening EU-regelgeving dierenwelzijn

Gepubliceerd op
1 juli 2022

Wageningen University & Research heeft voor melkveebedrijven, zeugenbedrijven en leghennenbedrijven uitgerekend welke investeringen nodig zijn voor een aantal mogelijke maatregelen voor verdere verbetering van het dierenwelzijn, en wat de kostprijsstijging zal zijn.

Aanleiding voor het onderzoek zijn de beoogde herziening van EU-wetgeving op het gebied van dierenwelzijn en het burgerinitiatief 'End the Cage Age', waarbij de Europese Commissie opgeroepen wordt om kooihuisvesting in de landbouw te verbieden. Zowel de Europese Commissie, het Europese Parlement en daarna ook het Nederlandse Kabinet hebben in het najaar van 2021 dit initiatief omarmd.

Voor melkveebedrijven is gekeken naar vergroting van het aantal en de afmetingen van ligboxen, voor zeugenbedrijven naar de omschakeling naar vrijloopkraamhokken en voor legpluimveebedrijven naar het vervangen van koloniekooien door scharrelsystemen.

Als deze maatregelen zouden worden ingevoerd zal dat overigens niet voor alle bedrijven gevolgen hebben, omdat een deel van de bedrijven er nu al aan voldoet.

Bij de berekeningen is aangenomen dat de extra investeringen bij nieuwbouw worden gedaan, en dat er een redelijke overgangstermijn zal gelden voor het invoeren van de voorgestelde maatregelen. Bij een te korte overgangstermijn kunnen de kosten sterk oplopen. Hetzelfde geldt als er geen vergunning kan worden verkregen voor het vergroten van de stallen, waardoor bedrijven het aantal dieren zullen moeten verminderen om toch die extra ruimte te kunnen realiseren.