Nieuws

NWO-subsidie voor onderzoek naar alternatieve manieren vissen op tong en schol

article_published_on_label
29 september 2021

Wetenschappers gaan het zwem- en vluchtgedrag van schollen en tongen beter bestuderen. Met deze kennis hoopt de Wageningen University & Research een bijdrage te leveren aan een alternatieve methode om deze platvissen te vangen, nu het pulsvissen is verboden. De NWO heeft aan dit onderzoek een subsidie toegekend van 1,3 miljoen euro.

De Europese Unie heeft onlangs een einde aan de pulsvisserij gemaakt. Dat is een vorm van vissen waarbij bijvoorbeeld tong en schol met stroompulsen van de bodem worden opgeschrikt, zodat zij het net in zwemmen. Daarom gebruiken de vissers weer sleepnetten met wekkerkettingen. Die kettingen slepen over de bodem om de vissen op te schrikken en veroorzaken daarbij veel bodemberoering.

Het is de bedoeling dat dit onderzoek alternatieven voor de kettingen oplevert; een vismethode die efficiënter is en minder schadelijk voor de bodem. 'Eerst gaan we kijken naar het zwem- en vluchtgedrag van de beoogde vangst', zegt onderzoeker Martin Lankheet. 'Daar is van platvissen nog relatief weinig van bekend'. Platvissen leven op hun zij op de zeebodem, vaak in het zand verscholen.

Vluchtreactie

Met deze kennis hopen de Wageningse wetenschappers, in samenwerking met de TU Delft, stimuli te ontwikkelen waarmee schollen en tongen effectief kunnen worden gevangen met minimale impact voor de omgeving. Potentiële veelbelovende stimuli zullen worden vastgesteld in overleg met de visserijsector. In een later stadium van het onderzoek zal een prototype ontwikkeld en getest worden.

De onderzoekers gaan samenwerken in een breed consortium met bedrijven uit de visserijsector, brancheorganisaties zoals de Nederlandse Vissersbond en VisNed, het Visserij-innovatiecentrum Zuidwest-Nederland, de TU Delft en Wageningen Marine Research.​