Nieuws

NWO-subsidie voor onderzoek naar Flexible Energy Communities

Gepubliceerd op
20 april 2022

Hoe kun je klimaatdoelen via energieprojecten op een eerlijke manier bereiken? Dat is het doel van een onderzoeksproject naar flexibele energiegemeenschappen onder leiding van Wageningen University & Research. Dit project ontving onlangs een NWO-subsidie binnen de speciale NWO-call ‘Energietransitie als maatschappelijk-technische uitdaging’.

De energietransitie is een interdisciplinaire uitdaging, die vanuit een maatschappelijk perspectief moet worden benaderd en waarvan de realisatie hand in hand moet gaan met onderzoek naar technische oplossingen daarvoor. Belangrijke aspecten daarbij zijn het beschrijven van de motieven van eindgebruikers, het inventariseren welke technologische innovaties de transitie kunnen versnellen en hoe de betrokkenheid van burgers en andere direct belanghebbenden kan worden vergroot.

Flexibele energiegemeenschappen: koppeling van e-mobiliteit en energiegemeenschappen

Energiegemeenschappen (EC's) worden gezien als een van de hoekstenen van de duurzame energietransitie. Het succes van EC's wordt echter beperkt door twee belangrijke factoren:

  • de netcapaciteit op het niveau van de distributiesystemen
  • het vermogen en de bereidheid van mensen, publieke en private entiteiten om gezamenlijke activiteiten in de energiesector te ondernemen door middel van het vormen van een gemeenschap

In dit project wordt onderzocht of 'mobiele' EC's, gebaseerd op elektrische voertuigen, deze beperkingen kunnen ondervangen. In het bijzonder bieden elektrische voertuigen mogelijkheden voor energietransport buiten het vaste net, en verbreden ze de reeks gemeenschappen die EC's kunnen vormen.

Diagram - 02.jpg

Dr. Mashhoodi, projectleider assistant professor Digital Landscapes aan Wageningen University & Research, voegt toe: "Het concept van 'energiegemeenschappen' heeft onlangs aan aandacht gewonnen. EC's zijn echter gebonden aan mensen die in de lokale nabijheid wonen. Bijvoorbeeld appartementen, straten, buurten of dorpen. Er is behoefte aan bottom-up-benaderingen waarbij gelijkgestemden die op verschillende plaatsen wonen, ook gezamenlijk aan EC's kunnen deelnemen. Kunnen de problemen in verband met de vaste infrastructuur van het energienet worden opgelost door mobiele EC's te creëren, die het ongebruikte flexibiliteitspotentieel van elektrische voertuigen benutten voor het transport van en de handel in elektriciteit? En zo ja, hoe? Zouden elektrische voertuigen kunnen helpen lokale nabijheid te vervangen door sociale nabijheid?"

Dit interdisciplinaire onderzoeksproject heeft een maximale looptijd van zes jaar en gaat medio 2022 van start.

Medeaanvragers: Prof. dr. E. Steg (RUG), Prof. dr. M. Bakker (WUR), Dr. ir. G. Chandra Mouli (TUD), Prof. dr. ir. P. Bauer (TUD), Dr. T. Bouman (RUG), Prof. mr. dr. M. Roggenkamp (RUG), Prof.dr.ir. E. van Leeuwen (WUR), Dr. J. Veldstra (RUG), Dr. L. Diestelmeier LLM (RUG), Dr. S. Halleck Vega (WUR)

Co-financiers: Arcadis, Gemeente Groningen, Generation Energy, ESRI Nederland, Gemeente Wageningen, Heliox, TRIP Advocaten)

Partners: Aeres, ING Bank