News

Obituary Prof.dr. L. Janssen-Jansen

Published on
April 12, 2018

Na een lang ziekbed is onze hoogleraar Leonie Janssen-Jansen overleden op 11 april 2018.

Na haar promotie in Utrecht in 2004, bouwde ze haar wetenschappelijke carrière verder op aan de UvA rondom de thema’s vastgoedontwikkeling en grondpolitiek. In juni 2015, nog voor haar 40e levensjaar, trad ze aan als leerstoelhouder van de Landgebruiksplanning groep aan de Wageningen Universiteit, waarna ze tot ieders ontzetting al op de tweede dag van haar aanstelling moest worden opgenomen in het ziekenhuis vanwege een agressieve vorm van darmkanker. Leonie was een bevlogen wetenschapper en had een bezielde visie over het vakgebied ruimtelijke planning. Ze maakte zich hard voor een hernieuwde rol voor de ruimtelijke ordening in ons land, na met lede ogen te hebben moeten constateren dat de overheid haar verantwoordelijkheden steeds meer in handen legde van lokale gemeentepolitiek en burgerinitiatieven. Leonie had een scherp oog voor de mogelijke negatieve consequenties van dergelijke decentralisatie, en was wars van de eufemistische gemeenplaatsen waarmee dergelijk beleid doorgaans werd aangeprezen. Leonie had een groot internationaal netwerk: ze was Visiting Professor bij de University of Ulster (2011-2015), was zeer betrokken bij de International Academic Association on Planning, Law, and Property Rights (PLPR), eerst als vicevoorzitter (2008-2010) en later als voorzitter (2010-2012), en als groepsleider voor de Association of European Schools of Planning (AESOP) (2016 - 2018). In de korte tijd waarin ze onze groep heeft geleid, heeft ze in weerwil van haar ziekte een belangrijke impuls gegeven aan de wetenschappelijke vitaliteit van de groep. Ze heeft zich tot het allerlaatste moment ingezet voor de leerstoelgroep en de verslagenheid na haar dood is dan ook groot. Onze gedachten gaan uit naar haar familie, en in het bijzonder naar haar twee zoontjes Colin en Rutger.

Namens alle collega’s en promovendi van de leerstoel Landgebruiksplanning