Nieuws

Onderzoek naar gebruik reststromen voor insectenkweek

Published on
28 mei 2021

Wageningen University & Research onderzoekt binnen een publiek-private samenwerking of reststromen, die nu niet of nauwelijks worden benut, geschikt zijn als voeding voor het kweken van insecten. Het gaat hierbij om organische reststromen zoals voedselresten uit restaurantkeukens en supermarkten, slachtbijproducten en dierlijke mest.

Reststromen bron van nutriënten

De genoemde reststromen zijn een bron van nutriënten, maar mogen volgens de huidige wetgeving niet gebruikt worden voor insectenkweek. Het onderzoek richt zich op de voedsel- en veterinaire veiligheid van de verschillende organische reststromen voor het kweken van insecten en vervolgens of deze insecten kunnen worden gebruikt in humane voeding en diervoeding.

Zoveel mogelijk waarde

In Nederland zijn veel organische reststromen en een belangrijke ambitie binnen de voedselketen is om zoveel mogelijk waarde te halen uit deze reststromen. Dat kan onder andere door insecten hierop te kweken en daarmee vormen zij een deel van de oplossing voor de kringlooplandbouw. Voorwaarde is uiteraard dat dit veilig en verantwoord gebeurt.