Nieuws

Onderzoek om de kennis over afval te vergroten

Gepubliceerd op
15 april 2021

In samenwerking met het Voedingscentrum en de lokale afval-inzamelaar ACV doet Wageningen Universiteit onderzoek naar afval. Wat wordt er bijvoorbeeld in een week ongeveer weggegooid?

In dit onderzoek kijken we naar voedselverspilling. We bekijken hoeveel en welk voedsel er weggegooid wordt, en of hulpmiddelen om voedselverspilling tegen te gaan dit verminderen.

Aan dit onderzoek hebben huishoudens in de wijken Ede-Oost, Ede-Rietkampen, en Veenendaal-Petenbos deelgenomen. Zij hebben korte vragenlijsten beantwoord en twee keer een week lang afval ingezameld in een aparte vuilniszak.

Zonder dat zij dit wisten, zijn de huishoudens in drie groepen ingedeeld.

Groep 1 kreeg halverwege het onderzoek een pakket met hulpmiddelen om voedselverspilling tegen te gaan (met daarin bv een eetmaatje, recepten, en koelkast stickers) en ook enkele brieven met motivatie waarin het belang van het verminderen van voedselverspilling werd aangegeven.

Groep 2 kreeg halverwege het onderzoek alleen het pakket met hulpmiddelen tegen voedselverspilling.

Groep 3 was een controle groep, en deze groep heeft de twee keer afval ingezameld zonder tussendoor een pakket of brieven te krijgen. Deze huishoudens hebben na afloop van beide metingen wel het pakket gekregen, zodat iedereen die mee heeft gedaan ook deze hulpmiddelen heeft gekregen.

We hebben de gegevens tussen de groepen vergeleken, om te zien of er verschillen zijn in de hoeveelheid voedsel die ze verspillen. Daarnaast hebben we in de vragenlijsten verschillende achtergrondkenmerken van de huishoudens gemeten, en gekeken in hoeverre deze effect hebben op de gemeten voedselverspilling. Bij dit onderdeel van het onderzoek werken we samen met promovendi van de universiteit Groningen en Gent universiteit. Ook hebben we, met hulp van een collega van City University of London, gekeken in hoeverre mensen zelf goed (of slecht) kunnen inschatten hoeveel voedsel ze hebben weggegooid. Dit doen we door vragen daarover uit de vragenlijst te vergelijken met de hoeveelheid gemeten voedselverspilling in de vuilniszakken. Op deze manier willen we extra inzichten uit het onderzoek halen.

Opvallende resultaten uit het onderzoek zijn:

-      We hebben geen effect gevonden van het uitgedeelde pakket op de gemeten hoeveelheid voedselverspilling. Dit kan komen doordat relatief veel deelnemers het pakket al in hun bezit hadden.

-      We hebben de deelnemers ook middels een vragenlijst gevraagd om zelf een inschatting te maken van hoeveel voedsel zij weggooiden. Hierbij zagen we dat deelnemers die naast het pakket óók informatie kregen over dat veel andere mensen voedselverspilling proberen te verminderen, aangeven minder voedsel weg te gooien. Dat zagen we echter niet terug in de ingezamelde hoeveelheid voedselverspilling.

-      De meeste deelnemers waren geneigd om hun voedselverspilling te onderschatten. Dit gebeurde vaker bij grotere gezinnen, en bij mensen die de neiging hebben om sociaal wenselijke antwoorden te geven.

Heeft u vragen? Dan kunt u een mail sturen naar fete@wur.nl.