Nieuws

OnePlanet Research Center: Impact met digitale technologie

Gepubliceerd op
20 september 2021

Samen met (Gelderse) bedrijven en kennisinstellingen ontwikkelt OnePlanet Research Centre (OnePlanet) chip- en digitale technologie innovaties die oplossingen bieden voor de grote maatschappelijke uitdagingen op het gebied van landbouw, voedsel, milieu, gezondheid, voeding en gedrag. OnePlanet wil zo een actieve bijdrage leveren aan een duurzame wereld.

OnePlanet is in 2019 gestart en gevestigd op Wageningen Campus, met financiering van de provincie Gelderland (lees ook het eerder bericht Innovatiecentrum voor duurzame technologie OnePlanet gaat van start), en is een samenwerkingsverband van nano-technologie instituut imec (een Belgische onderzoeksinstelling), Wageningen Universiteit & Research (WUR), Radboud Universiteit en Radboudumc.

Wat doet OnePlanet precies, wat zijn de connecties op Wageningen Campus en hoe heeft het kenniscentrum zich de afgelopen twee jaar ontwikkeld? Een gesprek met Liesbeth Luijendijk, director AgriFood & Environment en lid van het managementteam van OnePlanet.

Autonomous Greenhouse
Autonomous Greenhouse

Hoe zag de afgelopen twee jaar er uit voor OnePlanet?

Sinds onze start in mei 2019 hebben we grote stappen gemaakt. Op het personele vlak zijn we gegroeid van drie mensen in 2019 naar rond de 60 medewerkers op dit moment. Dat zijn techneuten (zoals elektrotechnici, sensorspecialisten, biochemici en biomedici) en data scientists, maar ook vormgevers en gedragswetenschappers. Ook werken er bij ons domeinexperts van WUR en Radboud met kennis van AgriFood & Environment en Health & Nutrition. OnePlanet is een samenwerkingsverband, dus al onze medewerkers zijn in dienst van WUR, Radboud of Imec.

De technici en domeinexperts combineren hun kennis om sensor- en digitale innovaties voor diverse toepassingen te ontwikkelen. Dit doen we in verschillende publieke en private projecten met en voor industriële partijen.

We zijn nu gehuisvest in PlusUltra II en we hebben ook een locatie in het Mercatorgebouw op het Radboudcomplex in Nijmegen.

“De drie kernwoorden van OnePlanet zijn Sensing, Analytics en Toepassingen”

Wat doet OnePlanet precies?

Wij ontwikkelen precisietechnologie in twee domeinen namelijk in het domein landbouw, voedsel en milieu (AgriFood & Environment) en in het domein gezondheid, voeding en gedrag (Health & Nutrition). De drie codewoorden hierbij zijn Sensing, Analytics en Toepassingen.

We richten ons daarbij vooral op innovatieve meettechnologieën. Voor een duurzamere landbouw wordt het preciezer kunnen meten en monitoren (van bijvoorbeeld gewassen of van lucht, bodem en waterkwaliteit) steeds belangrijker. Dat geldt ook in de preventieve gezondheid. Metingen geven veel data, die je moet verwerken en analyseren om te komen tot toepassingen. Data-analyse, met toepassing van AI-technieken als Digital Twins zijn daarom ook belangrijk. Op dit thema werken we nauw samen met WUR (o.a. Wageningen Data Competence Center) en Radboud.

Voorop staat dat we altijd toewerken naar concrete innovaties: nieuwe rendabele technologieën, ontwikkeld in samenwerking met de industrie, die maatschappelijke impact hebben. Want voor OnePlanet is technologie geen einddoel, maar een cruciaal middel om actief bij te dragen aan een gezondere en duurzamere wereld. Techniek is mooi, maar moet altijd gericht zijn op degene die het gaat gebruiken. 

Sense2Sustain Nitrogen Sensing
Sense2Sustain Nitrogen Sensing

Kun je concrete voorbeelden geven van jullie werk?

Binnen het domein Agrifood ontwikkelen we bijvoorbeeld geavanceerde sensoren om gemakkelijk en zo goedkoop mogelijk de rijpheid van vers fruit te meten. En samen met WUR Glastuinbouw kijken we hoe we sensoren kunnen toepassen in autonome teeltconcepten. Een ander voorbeeld is de Digitale Boomgaard waarbij je gegevens verzamelt en integreert om zo bijvoorbeeld de kwaliteit van de fruitoogst te kunnen voorspellen.

Op het gebied van Health & Nutrition werken we aan metabole gezondheid door inslikbare sensoren te ontwikkelen (een slimme pil) voor monitoring van ontstekingen in het maagdarmkanaal, vezelopname, eiwitvertering en microbacteriële -samenstelling in de menselijk darm.

OnePlanet werkt ook aan toepassingen die de mentale gezondheid ondersteunen. Daarbij moet je denken aan een digitaal gepersonaliseerd advies over voedingspatroon en leefstijl. Ook werken we aan andere digitale hulpmiddelen bij ziektes als Alzheimer en Parkinson.

“Techniek is mooi, maar moet altijd gericht zijn op degene die het gaat gebruiken”

Met wie werkt OnePlanet samen?

Een goed voorbeeld van hoe en met wie we samenwerken is de ontwikkeling van een Nitraatsensor voor het meten van waterkwaliteit. Imec heeft een prototype gemaakt op basis van de specificaties van specialisten van WUR. De ‘technical designstudio’ op de campus heeft hieraan meegewerkt en in het Topsector PPS-project 'Handheld Nitraat Sensor’ wordt het prototype met bedrijven en andere partijen in de glastuinbouwsector getest.

Een ander voorbeeld is een slimme toiletbril met sensoren. Binnen OnePlanet is een prototype ontwikkeld dat nu in praktijkstudies binnen zorgcentra zal worden gevalideerd en doorontwikkeld.

Ook financieren we een aantal PhD’s die fundamenteel onderzoek doen. Eén daarvan doet bij Humane Voeding onderzoek naar nieuwe digitale technieken om voedselinname te kunnen meten. Dergelijke kennis is voor OnePlanet belangrijk voor toekomstige innovatie en ontwikkeling.

Hoe komen die samenwerkingen tot stand?

Rondom onze innovatie programma‘s zoeken we bedrijven en partners om samen met ons aan innovaties te werken. Dit zijn zowel tech-bedrijven als bedrijven uit de agri, food en health sector. We hebben hiertoe eigen business developers in dienst. Ook nemen we deel aan en ondersteunen we bestaande netwerken als Food Valley NL, Health Valley, ICT Valley en hebben we contacten met de StartLife community op de campus.

Het is voor ons belangrijk dat we deel uitmaken van het campus ecosysteem waardoor we makkelijk interactie kunnen zoeken met bedrijven, met alle WUR- groepen en instituten, studenten, starters en andere organisaties op de campus.

In de regio trekken we veel op met ontwikkelingsmaatschappij OostNL. Zo organiseren we binnenkort samen met hen een workshop Indoor Farming en hopen zo ook Gelderse bedrijven te vinden die met ons samen willen werken.

In ons tweede jaar hebben we een aantal EFRO-projecten (Europees fonds voor Regionale Ontwikkeling) kunnen starten. In deze projecten brengen we samen met Gelderse ondernemers digitale technologie met potentie naar de markt. Op deze manier dragen we bij aan innovatie in de regio.

Het lijkt overigens misschien of we alles aanpakken, maar bij al deze activiteiten richten we ons steeds op ‘onze’ innovatiethema’s en subthema’s, zoals beschreven op onze website.

“Het is voor OnePlanet belangrijk deel uit te maken van het campus ecosysteem met bedrijven, kennisinstellingen, studenten, starters en organisaties”

Wat doen jullie op het gebied van onderwijs?

De nadrukkelijke opdracht van de provincie was niet alleen op academisch onderzoek te focussen, maar ook de link te leggen met HBO’s en MBO’s. Dit om de toekomstige gebruikers van digitale technologieën daar al vroegtijdig kennis mee te laten maken. Er zijn nu contacten met relevante scholen in de regio en we zijn in ons ‘OpenEd programma’ gestart met zogenaamde leerwerkplaatsen. Daar werken studenten van verschillende opleidingsniveaus’s samen aan complexe vraagstukken rond digitale technologie, uit de praktijk van echte opdrachtgevers. Die samenwerking aan praktische toepassingen blijkt heel goed te werken.

Natuurlijk kunnen ook Wageningse (MSc)studenten bij ons terecht, nu vooral via het vak Academic Consultancy Training (ACT). Bij die ACT-opdrachten werken WUR-studenten in kleine groepjes aan praktijkproblemen die bedrijven bij WUR neerleggen. Ook staan we open voor stageplaatsen We hebben fundamentele doorbraken nodig en willen impact bereiken met digitale technologie. Juist die frisse blik van studenten is daarbij interessant.

"We willen impact bereiken met digitale technologie”

Hoe hebben jullie door de coronatijd heen geslagen?

Het is met OnePlanet verbazend goed gegaan, ondanks de beperkingen door Covid-19. We zijn in 2019 fysiek op de campus gestart, maar het overgrote deel van ons bestaan werken we vanuit huis. Behalve ons labwerk gaat alles online. Wel gek hoor, want veel van onze mensen kennen elkaar alleen digitaal.  Dit voorjaar was er voor het eerst een fysiek event en dat was bijzonder, collega’s waar je veel mee samenwerkt écht te ontmoeten.

We zijn schijnbaar een aantrekkelijke werkgever, want we hebben sinds onze start veel (rond 1900) sollicitanten gehad. We merken dat veel sollicitanten uit de high-tech sector graag hun kennis inzetten in de ontwikkeling van technologie voor een betere wereld, en dat daarnaast het rustige Gelderland als woonomgeving trekt.

We zagen in het begin van de coronatijd wel meer terughoudendheid bij bedrijven om te investeren. Ook is de samenwerking met partners lastiger als je elkaar niet fysiek kunt ontmoeten. Met het afnemen van de coronadruk wordt dit beter.

Hoe zie je de toekomst van OnePlanet voor je?

We hebben onze eerste doelstellingen gehaald: het centrum staat, de innovatieprogramma’s zijn opgestart, de eerste projecten en samenwerkingen lopen. Plus Ultra II is een mooie locatie die we de komende post-corona jaren hopelijk nog beter gaan benutten: zowel in interactie met andere campusbewoners als met regionale en internationale bedrijven, delegaties, en stakeholders.

Wat dat betreft verheugen we ons ook erg op Omnia, het nieuwe Dialogue Center, dat op de campus in aanbouw is. Daar kunnen wij ons ook presenteren en volop partijen ontmoeten.

Voor de toekomst zie ik een OnePlanet Research Center voor me als het wereldwijd toonaangevende kenniscentrum voor chip en digitale technologie in AgriFood en preventieve gezondheid. Een eigenstandig innovatiecentrum waarmee we Gelderland als de ‘Silicon Valley voor Food & Health’ op de kaart hebben gezet. En dat we onszelf kunnen financieren, deels met publieke en deels met private financiering. Met alle mogelijkheden op Wageningen Campus moet ons dat gaan lukken!