Nieuws

Oogst hybride gerstvanggewas als ruwvoeder

Gepubliceerd op
10 augustus 2022

Bij Vredepeel is een meerjarige veldproef aangelegd waar diverse ruwvoedergewassen vergeleken worden en kengetallen verzameld worden. Dit met het doel om inzicht te krijgen hoe een bouwplan aangepast kan worden aan wensen zoals bijvoorbeeld eiwit van eigen land en minder N emissie. In deze proef werd in het najaar van 2020 en najaar 2021 op één object hybride gerstvanggewas dichter gezaaid.

Het beperken van de stikstofuitspoeling met het vanggewas was voldoende bij zowel de normale zaaidichtheid voor een vanggewas (60 kg/ha) als bij de dichtere zaaidichtheid (150 kg/ha). In het vroege voorjaar was het in het dichter gezaaide vanggewas duidelijk te zien dat alle stikstof door het gewas geconsumeerd is en op dat moment zelf beperkend was omdat het gewas hier lichter kleurde.

Een aantal betrokkenen uit het onderzoeksprogramma “Ruwvoer, Bodem, en Kringlooplandbouw” bekeek op 17 februari het dichter gezaaide vanggewas om te besluiten of we dit vervolgens als vanggewas onder zouden werken of dit te gaan benutten en te oogsten als extra ruwvoeder. Besloten werd om kort na het bezoek een deel van de stikstofruimte in te zetten voor extra bemesting van de dicht gezaaide hybride gerst (60 kg N/ha), wat goed door dit gewas benut werd. Vervolgens werd de gerst op 26 april geoogst. De versopbrengst was 18,5 ton/ha, de droogopbrengst 2995 kg/ha met per kg 114 g ruw eiwit en 969 g VEM volgens de NIRS-methode.

Veld na oogst
Veld na oogst